3ES, specialist in laserscanning van gebouwen, lanceerde recent een nieuwe blog. Deze blog is gericht op architecten, aannemers, gebouwbeheerders en industrie, en zal een reeks van actuele onderwerpen behandelen rond het bouwproces. In een eerste blogpost gaat 3ES in op Scan-2-BIM en de rol die het kan gaan spelen in het bouwproces.

Met de opkomst van het Building Information Model (BIM) zal er steeds meer een beroep gedaan worden op laserscanning. Deze scans brengen een gebouw in kaart door middel van een 3D-laserscan, die nauwkeurig is tot op 1mm. Het gegenereerde 2D- of 3D-model kan dan verrijkt worden met objecten, zoals een deur, een raam, een muur en een brandblusser, met alle bijbehorende informatie, technische eigenschappen, kosten en eventuele relaties met andere objecten. 3ES bracht zo recent o.m. het station Antwerpen-Centraal in kaart.

Voor de volledige blogpost, surf naar https://www.3es.be/blog/scan-2-bim-als-basis-voor-het-volledige-bouwproces/