Opleiding

Basisopleiding gebouwbeheer (dag 4, online)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) organiseert een nieuwe online editie van de basisopleiding gebouwbeheerder. Deze cyclus van vier opleidingsdagen gaat online door in het voorjaar van 2022 (telkens in twee blokken van 9u tot 12u en van 13u tot 16u). Elke opleidingsdag behandelt een reeks relevante competenties waarover een gebouwbeheerder vandaag moet beschikken.

Deze opleidingsdagen gaan door op:

 • 08/03
 • 15/03
 • 22/03
 • 29/03

In deze cursussen komen o.m. de volgende onderwerpen aan bod:

 • inrichten van systematisch onderhoud van gebouwen (dag 1)
 • onderhoudscontracten (dag 1)
 • risicoanalyses en brandveiligheid (dag 2)
 • wettelijk verplichte keuringen en attesten (dag 2)
 • ELISE, documentbeheer en administratie (dag 3)
 • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebouwbeheerder (dag 3)
 • energiebeheer (dag 4)
 • beheer van HVAC d.m.v. audits (dag 4)

De opleidingscyclus moet in zijn geheel worden gevolgd om een vormingsattest “Basisopleiding gebouwbeheer” te ontvangen. Deelnemers worden verondersteld minstens een behoorlijke technische basis te hebben (professionele bachelor, master, of praktijkervaring) en de woordenschat te beheersen. Voor alle praktische informatie: michael.herremans@bbri.be.

Kostprijs voor de hele opleiding: 300 euro (excl. Btw) voor een abonnee BCQS of lid van WTCB, 500 euro (excl. Btw) voor een niet-abonnee van BCQS of niet-lid van WTCB. U kunt voor deze opleiding (24u, indien helemaal gevolgd) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).