Platte daken

Driedaagse online cursus Gebouwschade- en gebreken (dag 3)

In oktober organiseert BCQS een cyclus van drie online opleidingsdagen rond het thema “Gebouwschade en -gebreken”. De opleiding bekijkt de verschillende vormen van gebreken, schades en schade-ontwikkeling aan gebouwen, onderzoekt de mogelijke oorzaken en gevolgen van schades en belicht de wijze waarop schades kunnen worden voorkomen, teruggedrongen of verholpen. Een team van ervaren experten behandelt de volgende onderwerpen:

 

Datum Dagdeel Onderwerp Spreker
7/10/2021 1 Vocht in gebouwen – van kelder tot dak Robert Delathouwer
7/10/2021 2 Platte daken Freya Michiels
14/10/2021 3 Gevels en balkons Joost Beke
14/10/2021 4 Buitenschrijnwerk Yoshi Craeye
21/10/2021 5 Inleiding tot de bouwfysica Luc Dedeyne
21/10/2021 6 Condensatie en schimmels Gaëlle Dubron
21/10/2021 6 Gebruik van meettoestellen Jeroen Van der Kelen

 

De opleidingsdagen vinden online plaats op 7, 14 en 21 oktober 2021 – telkens van 9u-12u en van 13u-16u (3 dagen, 6 dagdelen). Ze zijn gericht op aannemers, gebouwbeheerders, architecten en inspecteurs van gebouwen. De opleidingscyclus moet in zijn geheel worden gevolgd om een vormingsattest “Gebouwschade en -gebreken” te ontvangen. De kostprijs bedraagt 300 euro voor BCQS-leden en aannemers-leden van WTCB en gecertificeerde inspecteurs NEN 2767 (excl. btw) en 400 euro voor niet-leden (excl. btw). Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement.

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

U kunt voor deze opleiding (18u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).

Driedaagse online cursus Gebouwschade- en gebreken

Stap 1 van 2