Hoe kom ik tot een concrete meerjarenonderhoudsplanning op basis van conditiemeting NEN 2767? (online)

Op 4 oktober 2022 organiseert CDG (WTCB) een online opleidingsdag rond NEN 2767. Daarbij ligt de focus op het aanwenden van een conditiemeting volgens NEN 2767 om te komen tot een concrete en werkbare meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Tijdens deze eendaagse opleiding wordt er o.m. ingegaan op de volgende thema’s:

 

•    Lezen en interpreteren van een inspectieverslag volgens NEN 2767
•    MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten
•    Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.m. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix
•    Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s

 

Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent voor deze opleiding. Voor vragen kunt u terecht bij Michael Herremans op 0496/38.39.64 of info@gebouwbeheerder.be. De prijs van de opleiding bedraagt 300 euro, exclusief BTW, voor aannemers-leden van WTCB, en 400 euro, exclusief BTW, voor niet-leden. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement.

U kunt voor deze opleiding (6u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O110330 (dienstverlener WTCB). Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).

Deelname aan (minstens) een theoretische opleiding rond 2767 is niet verplicht, maar het vergroot wel substantieel het inzicht en verlaagt de drempel voor deze opleidingsdag. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (WTCB) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

Opleidingen conditiemeting NEN 2767 najaar 2022

Stap 1 van 2

    Opgelet: de kostprijs kan variëren per opleidingsdag!