Namiddagsessie gebouwbeheersystemen (webinar)

Onze gebouwen moeten en zullen steeds slimmer worden. Ze gaan werken met sensoren en grote hoeveelheden data genereren. Energie-efficiëntie (en dus kostenbesparing) is een belangrijke stimulans, maar ook het welzijn van de gebruiker. Ook vandaag worden onze installaties soms al vanop een centrale plek aangestuurd. Het gebouwbeheersysteem stuurt de elektrische installaties aan en integreert de verlichting-, ventilatie- en domoticasystemen. Voor de gebouwbeheerder is het dus wel belangrijk om mee te zijn met deze technologie en de evoluties waar ze voor staat. Gebouwbeheersystemen zullen immers steeds vaker wettelijk verplicht worden.

Wim Boone van Ingenium verzorgt hieromtrent een online namiddagopleiding voor gebouwbeheerders, aannemers en architecten.

Op het programma:

 1. Wat is een gebouwbeheersysteem (GBS)?
  • Situering
  • Functionaliteiten: monitoring, analyse, opslag, alarmering, …
  • Wat doet het en wat doet het niet
  • Link met domotica – immotica
 1. Soorten GBS
  • Kleine gebouwen
  • Grote gebouwen
  • PLC-gebaseerd of DDC
  • Voor- en nadelen
 1. Opbouw van een GBS
  • Hardware, software
  • Systeemarchitectuur
  • Open/gesloten systeem, modulariteit, …
  • koppelingen met andere systemen
 2. Technisch luik
  • protocollen, servers, …
 3. Aanschaf van een GBS? Het proces
  • behoefteanalyse
  • bestek met link naar typebestek 105, I/O puntenlijsten
  • verloop
 4. Markt van GBS
 5. Nieuwe trends: smart buildings en GBS
 6. Praktijkcases

 

Deze halve opleidingsdag vindt online plaats. Deelname kost 100 euro (excl. BTW) voor abonnees van BCQS en leden van het WTCB, en 150 euro voor organisaties die geen lid zijn van één van bovenstaande partijen. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.