NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten

Hoe zorgt u ervoor dat een meerjarenonderhoudsplanning zo optimaal mogelijk tot stand komt en dat de juiste keuzes worden gemaakt? Tijdens deze training staat de toepassing van NEN 2767 bij planmatig onderhoudsbeheer en -beleid, en bij conditie- en risicogestuurd onderhoud in prestatiecontracten centraal.

U krijgt inzicht in de vele haalbare voordelen en resultaten die NEN 2767 met zich meebrengt. U leert hoe u hiermee aan de slag kunt gaan en ontvangt achtergrondinformatie die u daarbij kan ondersteunen.

Aan het eind kunt u een prestatie-onderhoudsniveau opstellen en de output van een meerjaren-onderhoudsplan lezen en beoordelen. U leert ook op welke wijze u met de verkregen informatie vervolgstappen kunt zetten voor budgettering, voorbereiding en uitbesteding van noodzakelijk geachte onderhoudsmaatregelen.

Voor wie?

Deze training is o.a. bestemd voor beheerders en eigenaren van vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs, adviseurs en aannemers. Hij is ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767.

Voorkennis

Deze training sluit aan bij de opleiding ‘NEN 2767: Theorie conditiemeting van gebouwen’ (15 maart 2017). Verdere voorkennis is niet vereist.

Resultaat

  • u heeft een totaal inzicht in en overzicht over het gehele onderhoudsproces in relatie tot de vastgoedstrategie en het onderhoudsbeleid
  • u heeft beter inzicht in het onderscheid tussen planmatig- en niet-planmatig onderhoud
  • u weet wat de zin en onzin is van planmatig onderhoudsbeheer op basis van NEN 2767
  • u heeft inzicht in de wijze waarop (processtappen) een meerjarenonderhoudsplan op basis van NEN 2767 tot stand komt.
  • u heeft inzicht in de opbouw van meerjarenonderhoudsplannen en bent u in staat om bestaande meerjarenonderhoudsplannen te beoordelen en weet u aan welke eisen deze moeten voldoen
  • u kunt een eigen visie ontwikkelen over de toepassingsmogelijkheden voor uw eigen organisatie of die van uw klanten
  • u weet wat een prestatie-onderhoudsniveau op basis van conditie en risico’s inhoud
  • u weet op basis van welke criteria vast is te stellen wanneer een huidige technische staat niet voldoet aan de gemaakte afspraken of het gewenste kwaliteitsniveau

Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent voor deze opleiding. Voor vragen kunt u terecht bij Michael Herremans op 011/79.97.55 of info@gebouwbeheerder.be. De prijs van de opleiding bedraagt 300 euro, exclusief BTW, voor CDG-participanten en 400 euro, exclusief BTW, voor niet-participanten. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement. Deelname aan de theoretische opleiding van 15 maart is niet verplicht. Op het einde van de opleidingsdag wordt een certificaat uitgereikt. Een broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.

Schrijf u in voor dit evenement
Indien u dit nummer niet heeft op het moment van de inschrijving, gelieve dit dan zo snel mogelijk intern aan te vragen en te bezorgen aan michael@cedubo.be
Wilt u meer weten over participant (lid) worden van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer? Surf dan naar https://www.gebouwbeheerder.be/home/participeren/.

Ik betaal voor dit evenement na ontvangst van een factuur.