NEN 2767: verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning

Hoe zorgt u ervoor dat een meerjarenonderhoudsplanning zo optimaal mogelijk tot stand komt en dat de juiste keuzes worden gemaakt? De toepassing van NEN 2767 bij planmatig meerjarenonderhoudsbeheer en -beleid en de implementatie daarvan staan centraal. Aan het eind kunt u het onderhoudsbeleid definiëren en heeft u een eigen inzicht ontwikkeld over hoe u NEN 2767 kunt gebruiken en zou willen toepassen.

Voor wie?

Deze training is o.a. bestemd voor beheerders en eigenaren van vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs, aannemers en architecten. Hij is ook geschikt voor personen die instaan voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk voor meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767.

Voorkennis

Deze training is een verdieping op de training ‘NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten’ (19/4/2017). Om aan deze training deel te kunnen nemen, dient u in ieder geval de training ‘NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten’ gevolgd te hebben. Het trainingsmateriaal dat is overhandigd tijdens de training ‘NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten’ wordt gebruikt voor deze training.

Verdere voorkennis is niet vereist.

Resultaat

  • u weet welke vastgoedgegevens van belang zijn voor het uitvoeren van een complete inventarisatie en inspectie t.b.v van een MJOP.
  • u kent u achtergronden van diverse keuzes die moeten worden gemaakt bij het opbouwen van een goede MJOP.
  • u heeft concreet inzicht in de opbouw (elementen, gebrekenlijsten, maatregelen, onderhoudscycli, kengetallen) en het tot stand komen van een MJOP mede op basis van NEN 2767.
  • is doorgenomen hoe het implementatietraject kan verlopen.
  • is er geoefend met het opstellen van een conditie- en risicoprofiel voor het bepalen van het onderhoudsbeleid en uitganspunten voor het vaststellen van een uitvoeringsplan.
  • u heeft een aantal voorbeeld MJOP’s beoordeeld en heeft u ervaren op welke aspecten het fout kan gaan en heeft u inzicht in de eisen die
  • u daaraan minimaal moet stellen.
  • u heeft een eigen visie ontwikkeld hoe u NEN 2767 zou willen toepassen voor uw eigen organisatie of uw klanten.

Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent voor deze opleiding. Voor vragen kunt u terecht bij Michael Herremans op 011/79.97.55 of info@gebouwbeheerder.be. De prijs van de opleiding bedraagt 300 euro, exclusief BTW, voor CDG-participanten en 400 euro, exclusief BTW, voor niet-participanten. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement.

Deelname aan de theoretische opleiding van 15 maart is niet verplicht, maar biedt zeker wel een erg nuttige basis. Deelname aan de opleidingsdag ‘NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten’ is wel verplicht. Op het einde van de opleidingsdag wordt een certificaat uitgereikt. Een broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.

Schrijf u in voor dit evenement
Indien u dit nummer niet heeft op het moment van de inschrijving, gelieve dit dan zo snel mogelijk intern aan te vragen en te bezorgen aan michael@cedubo.be
Wilt u meer weten over participant (lid) worden van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer? Surf dan naar https://www.gebouwbeheerder.be/home/participeren/.

Ik betaal voor dit evenement na ontvangst van een factuur.