Opleidingsnamiddag: Doeltreffende onderhoudscontracten HVAC (webinar)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert op 17 september een online opleidingsnamiddag. Thema van de namiddag is “Doeltreffende onderhoudscontracten HVAC”. Dietrich Schildermans en Filip Verhé van het ingenieursbureau Ingenium geven deze opleiding, die in twee delen is verdeeld.

 

Het eerste deel biedt een overzicht van de verschillende belangen die de betrokken actoren hebben. Het behandelt de verschillende vormen onderhoudscontracten waaronder middelen- en prestatiecontracten, preventief en curatief onderhoud, regie of forfaitair, mono- of multidisciplinair, horizontaal of verticaal, totale waarborg en de nieuwste energieprestatiecontracten. Het werpt een blik op het aanbestedingsproces, KPI’s en SLA’s, audits en conditiemeting. Er is ook aandacht voor hoe men deze verschillende aspecten best aanpakt zodat de gebouwbeheerder en -uitbater controle houdt over de installaties in haar/zijn patrimonium.

 

In het tweede deel gaat het over concrete situaties, waarbij op interactieve manier het meest passende onderhoudscontract wordt samengesteld. Bij elke tussenstap bespreken de docenten de voor- en nadelen en wordt een beredeneerde beslissing genomen. Ook is er aandacht voor de meest interessante vorm om het contract aan te besteden. Tot slot belichten we kort wat de interessantste vormen zijn om het contract aan te besteden.Tijdens het hele parcours gaat het over alles wat kan mislopen en hoe gebouwuitbaters zich hiertegen te wapenen zoals ingebrekestellingen, opzeggen van contract, rechtszaken, enz.

 

Deze opleidingsnamiddag begint om 13u en eindigt rond 17u. Kostprijs voor de opleidingsnamiddag: 100 euro (excl. Btw) voor een participant van CDG (abonnee van BCQS), een lid van WTCB, een lid van UVS of een lid van Zorg.tech, 150 euro (excl. Btw) voor een niet-lid. Hebt u vragen? Mail dan naar michael.herremans@bbri.be.

 

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (WTCB) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.