Praktijk conditiemeting NEN 2767: de gebouwschil (Gent)

Op 10 mei 2022 organiseert CDG (BCQS) een praktijkopleiding NEN 2767 in Gent. Daarbij ligt de focus op de conditiemeting van het gebouw zelf en meer bepaald de gebouwschil. Tijdens deze eendaagse opleiding wordt er o.m. ingegaan op de volgende vragen:

 

•    Hoe bereid je een inspectie of conditiemeting voor?
•    Hoe deel je een gebouw zinvol op in bouwdelen?
•    Hoe herken en benoem je bouwkundige gebreken en risico’s?
•    Hoe bepaal je de conditiescore op elementniveau?
•    Hoe verwerk je de inspectiegegevens in inspectieformulieren of software (optioneel)?
•    Hoe interpreteer je de resultaten?

 

Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent voor deze opleiding. Voor vragen kunt u terecht bij Michael Herremans op 0496/38.39.64 of info@gebouwbeheerder.be. De prijs van de opleiding bedraagt 300 euro, exclusief BTW, voor BCQS-leden en voor aannemers-leden van WTCB, en 400 euro, exclusief BTW, voor niet-leden. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement.

Deelname aan de theoretische opleiding van 3 mei 2022 is niet verplicht, maar het vergroot wel het inzicht en verlaagt de drempel voor deze praktijkdag.

U kunt voor deze opleiding (6u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS of WTCB, afhankelijk van de specifieke opleiding) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

De exacte locatie in Gent wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

Opleidingen conditiemeting NEN 2767 voorjaar 2022

Stap 1 van 2

    Opgelet: de kostprijs kan variëren per opleidingsdag!