Webinar: brandveiligheid bij het beheer van gebouwen

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) organiseert op 11 mei 2021 een online opleidingsnamiddag rond brandveiligheid bij het beheer van gebouwen. Brandveiligheid en de impact van een brand op inwoners, werknemers, gebouw, gegevens, machinepark, enz., worden nog steeds onderschat – ook door gebouwbeheerders. Op het programma staat:

  • Risicoanalyses brandveiligheid; wettelijke bepalingen KB brandveiligheid en wet welzijn op het werk
  • Gebouwbeheerder: aandachtspunten bij het opstellen van een brandveiligheidsbeleid
    • Branddetectie
    • Blussystemen
    • Doorvoeren en branddeuren
  • Veel voorkomende fouten

De ambitie is de deelnemers bewust te maken en te werken aan een effectiever brandveiligheidsbeleid. De deelnemers ontvangen ook een checklijst, die hen moet helpen hun gebouwen brandveilig te krijgen en te houden. De docent is Johan Van Vlaenderen, verantwoordelijke gebouwbeheer bij Stad Gent en brandveiligheidsspecialist.

De opleidingsdag gaat online door op 11 mei 2021 van 13u tot 17u. De kostprijs bedraagt 100 euro voor BCQS-leden en aannemers-leden van WTCB (excl. btw) en 150 euro voor niet-leden. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

U kunt voor deze opleiding (4u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).