Webinar Verwarmingsinstallaties met warm water: aanbevelingen om afzettingen en corrosie te voorkomen

Op vraag van de sector heeft het WTCB een nieuwe Technische Voorlichtingsnota opgesteld met aanbevelingen om de gevolgen van afzettingen en corrosie te beperken in gesloten watervoerende verwarmingssystemen. Dit document gaat dieper in op de belangrijke aspecten die aan de basis liggen van de vermelde problemen, het belang van een correct ontwerp en opbouw van de installatie alsook de kwaliteitseisen gesteld aan het water, aanwezig als warmtetransportmiddel. Aanbevelingen voor ingebruikname, gebruik, waterbehandeling alsook monitoring komen aan bod. Ook is er aandacht voor te nemen maatregelen bij vervanging van installatieonderdelen.

Het WTCB wil deze nieuwe Technische Voorlichtingsnota bekendmaken bij sanitaire installateurs en onderhoudsfirma’s, gebouwbeheerders en inspecteurs van technische installaties, en biedt daarom een online opleiding aan op 23 september 2021 van 13u tot 16u. De docenten voor deze opleiding zijn Karla Dinne (WTCB) en Eric Ladang (Aqualisys).

 

Programma

In deel 1 worden  de belangrijke aandachtspunten in de Technische Voorlichtingsnota overlopen. In deel 2 kijken we vanuit de praktijk naar de mogelijke risico’s en schade wanneer geen aandacht besteed wordt aan waterkwaliteit, systeemopbouw en -werking en de opvolging van dit alles. Wat dient er te gebeuren bij nieuwbouw, renovatie en in bestaande installaties? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gebouwbeheerder en wat kan deze zelf doen? Ook bespreken we de mogelijkheden van analyse en monitoring, en onderzoeken we enkele methoden van behandeling, reiniging, stabilisering van situaties die de verkeerde kant dreigen uit te gaan, zodat erger kan voorkomen worden.

 

Praktisch

De opleiding richt zich op sanitaire installateurs en onderhoudsfirma’s, gebouwbeheerders en inspecteurs van technische installaties. Ze gaat online door op 23 september 2021 van 13u tot 16u. De kostprijs bedraagt 100 euro voor BCQS-leden en aannemers-leden van WTCB (excl. btw) en 150 euro voor niet-leden. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

U kunt voor deze opleiding (3u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).

Webinar: Hoe afzettingen en corrosie beperken in gesloten watervoerende verwarmingssystemen 23/09/2021

Stap 1 van 2