Webinar: Risicogedreven rapporteren bij conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767

Het inspecteren van gebouwen volgens NEN 2767 kan verschillende doelen hebben: bepalen van onderhoudsbehoeften en -budgetten, nulmeting bij oplevering van nieuwbouw, kopen en verkopen, huren en verhuren, enz. Men kan de inspectie doen vanuit het oogpunt om wettelijk in orde te zijn met het gebouw of om het gebouw in een bepaalde conditie te houden of te krijgen.

Steeds vaker wordt er evenwel voor gekozen om ook risicogedreven te gaan inspecteren. Dit betekent concreet dat het aspect “risico” een veel centralere factor wordt in de inspectie en de daaruit volgende rapportering. De Vlaamse overheid kiest daar bijvoorbeeld al enkele jaren voor. Wanneer het gaat over risico’s, dan spelen de volgende zaken:

  • Het onderkennen van relevante risicoaspecten
  • Het bepalen van de hoogte van het risico
  • Het handelen op basis van de geconstateerde risico’s

Bijvoorbeeld: staan de grootste risico’s in het inspectieverslag? De meest relevante risico’s? Waarom staat er in het verslag dat een bepaald gebouwonderdeel conditiescore 5 heeft, maar niet wat daar de risico’s van zijn? Enz.

BCQS organiseert een opleidingsnamiddag rond risicogedreven rapporteren bij conditiemeting van gebouwen. Expert Marc Heijmans zoomt daarbij in de risicomatrix en hoe die op een relevante manier kan gehanteerd worden in de inspectie en het verslag. Ook is er aandacht voor de combinatie van de aandachtspunten “conditie” en “risico” in het verslag. Tijdens de opleidingsdag is er zowel aandacht voor het perspectief van de opdrachtgever als van de inspecteur.

Deze opleidingsnamiddag vindt plaats d.m.v. een webinar op 24 juni 2021 tussen 13u15 en 16u30. Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent op deze dag. U hebt geen aparte software of voorzieningen nodig, behalve een computer met webcam, een internetaansluiting en eventueel een hoofdtelefoon met microfoon. Het is ten zeerste aanbevolen om eerst minstens de opleidingsdag “Theorie inspecteren van gebouwen volgens NEN 2767” te volgen, om de logica en de woordenschat van NEN 2767 onder de knie te krijgen.

Voor vragen: Michael Herremans op 0496/38.39.64 of michael.herremans@bbri.be. De prijs van de opleiding bedraagt 100 euro (excl. btw) voor abonnees van BCQS, aannemers-leden van WTCB en gecertificeerde inspecteurs NEN 2767 en 150 euro (excl. btw) voor niet-abonnees en niet-leden van deze organisaties. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een dag voor het evenement. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

U kunt voor deze opleiding (3u) een aanvraag indienen voor de KMO Portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O216726. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag of de start van de opleiding (bij meerdaagse opleidingen).