15 events found.

Afternoon Session “Presteert mijn gebouw optimaal inzake akoestiek, luchtkwaliteit, enz.?” (Gent)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert twee namiddagsessies over een aantal minder tastbare, maar daarom niet minder belangrijke aspecten van gebouwbeheer. Het gaat daarbij om factoren als akoestiek, luchtkwaliteit, licht, temperatuur, enz. – factoren die een rechtstreekse invloed uitoefenen op de gebruiker van een gebouw en dus op productiviteit, ziekteverzuim, energiekosten, enz.

Afternoon session: kennen en herkennen van asbest (Gent)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert op 21/6/2018 een opleidingsnamiddag rond het thema ‘Kennen en herkennen van asbest’. De opleiding is gericht op inspecteurs conditiemeting, gebouwbeheerders, …, en wordt gegeven door specialisten van IBEVE. Inhoud •herkennen van asbestmateriaal (foto’s, materiaalstalen,…) •gezondheidsrisico’s en risicoanalyse •wettelijke verplichtingen Doel Herkennen van asbesttoepassingen in gebouwen en installaties   Deze Afternoon Session vindt plaats […]

Hoe kom ik tot een concrete meerjarenonderhoudsplanning op basis van conditiemeting NEN 2767? (Gent)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert op 27/6/2018 in Brussel een dagopleiding "Hoe kom ik tot een concrete meerjarenonderhoudsplanning op basis van conditiemeting NEN 2767?".