Alden Biesen is de naam van de vroegere landcommanderij van de Duitse Orde in Rijkhoven, Bilzen en tot 1795 de hoofdzetel van de balije Biesen. Alden Biesen is nu uitgebouwd tot een cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid. Het Facilitair Bedrijf van diezelfde overheid zet sinds 2013 in op de norm NEN 2767 voor het in kaart brengen van het nodige onderhoud van dit oude en omvangrijke patrimonium. De NEN2767-audit levert kostbare informatie op over de staat van de uitrustingen, de periode waarin men de vervanging van die uitrustingen moet plannen, en een raming van de kost die met de vervanging gepaard gaat.

Maar de norm doet meer dan dat. Een bezoek aan de Nederlandse collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf leverde extra inspiratie. Zij passen de norm ook toe ter ondersteuning van het vastgoedbeleid van de Nederlandse overheid. De resultaten van een NEN2767-audit leveren snel transparante inhoudelijke en financiële resultaten op voor zowel opdrachtgever als onderhoudsverantwoordelijke. Het Facilitair Bedrijf pakt nu uit met resultaten van de audits in 2013 en 2014.

Voor het volledige artikel: zie http://www.bestuurszaken.be/nieuws/goed-onderhoud-duurzaam-alden-biesen-blijft-het-bewijs