De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Stad Antwerpen – OCMW Antwerpen maakt verder werk van de conditiestaatmeting van hun patrimonium. De Aankoopcentrale heeft daartoe een bestek uitgeschreven voor een zeer omvangrijk raamcontract. Kandidaten worden daarin gevraagd een dossier in te dienen om uitgebreide conditiestaatmetingen uit te voeren. De gevraagde expertise dient zich niet alleen op bouwkundig vlak te situeren, er worden ook inspecties gevraagd van de elektro-, klimaat- en transporttechnieken. Dossiers kunnen tot uiterlijk 31 maart 2015 ingediend worden. Deze omvangrijke opdracht zal lopen over een periode van 48 maanden. Het gaat om een van de grootste aanbestedingen rond conditiemetingen in Vlaanderen.

Meer informatie op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=195456.