TECHNISCH ADVISEUR HaBer
B1-B3 – contractueel – 19 uur
Situering: In het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband is de gemeente Ham en Beringen als aan zijn derde projectfase inzake Wonen begonnen. Met het projectteam HaBer, bestaande uit zeven medewerkers, ligt de focus op verschillende aspecten inzake wonen in Ham en Beringen. Het is de bedoeling om het lokaal woonbeleid met dit project meer te ondersteunen in beide gemeentes en uitvoering te geven aan een gedegen woonbeleidsvisie.
Aan de hand van een woonloket per gemeente kunnen inwoners meer informatie krijgen over verschillende aspecten rond wonen. Maar daarnaast organiseert het team eveneens een woonoverleg alsook activiteiten rond sensibiliseringsmaatregelen, sociaal-technisch advies, begeleiding op maat, levenslang & aanpasbaar wonen…Functie:
– Je geeft technisch advies op maat over woonkwaliteit, energie, levenslang en aanpasbaar wonen en andere relevante thema’s voor burgers en ook andere diensten.
– Je geeft uitvoering aan de woningkwaliteitsbeleid aan de hand van woningonderzoeken, hercontroles, conformiteitsattesten
– Je ondersteunt de opmaak van een woonbeleidsvisie voornamelijk voor wat betreft de stedenbouwkundige aspecten. Je biedt ondersteuning bij de opmaak van RUP’s (Ruimtelijk Uitvoeringsplannen)
– Je biedt ondersteuning bij opmaak en uitwerking van woongerelateerde reglementen en verordeningen

Examen:
Het schriftelijk gedeelte van het examen zal plaatsvinden op zaterdag 17 september 2016 van 8u30 tot 11u30 in het Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88 – 3580 Beringen.
Profiel: Voor deze halftijdse functies (19u) is minimum een bachelordiploma vereist. Je beschikt over de nodige  technische kennis en inzichten gerelateerd aan de functie en over een sterk analytisch denkvermogen. Daarnaast heb je een klantgerichte houding, sterke communicatieve vaardigheden en een goed oordeelsvermogen en creativiteit om het lokaal woonbeleid mee uit te werken en te ondersteunen.

Interesse:
Voor meer informatie over de functie of wijze van kandidatuurstelling kan je terecht op onze website www.beringen.be onder de rubriek vacatures of bij Sabrina Leten op de personeelsdienst (011/43 03 85). De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is vrijdag 9 september 2016.