Op woensdag 9 mei 2018 organiseren Centrum Duurzaam Gebouwbeheer en Vlisog een bijkomende examendag theorie in het kader van de certificatie van gebouwinspecteurs conditiemeting volgens de Nederlandse norm NEN 2767. Deze methodiek om gebouwen te inspecteren en bevindingen uniform en objectief te registreren, vindt steeds meer ingang in België. In die mate zelfs dat in het najaar van 2017 begonnen werd met het certificeren van inspecteurs. De eerste lichting werd gecertificeerd in januari 2018. Deze inspecteurs zijn nodig om tegemoet te komen aan de huidige vraag in de markt (steeds meer gebouwbeheerders verwijzen naar NEN 2767 bij het opstellen van onderhoudsbestekken) en om te anticiperen op de toekomstige marktevoluties. Hebt u een specifieke vraag, klik dan hierVoor de complete lijst van gecertificeerde inspecteursklik hier.

 

Verloop van de certificatie

Hoe zal deze certificatie verlopen? Kandidaten kunnen zich aanmelden via michael@cedubo.be voor de nieuwe examens in mei en juni 2018. Ze worden geacht voldoende technische kennis te hebben om resp. inspecteur gebouwschil of inspecteur technieken te worden. Deelnemers worden persoonlijk gecertificeerd, dus niet de organisatie die ze vertegenwoordigen. De vzw VLISOG organiseert eerst de theoretische examens in Brussel, die opgesteld en geëvalueerd worden door een onafhankelijk stuurcomité. Wie slaagt, wordt toegelaten tot een praktisch examen – een proefinspectie in Brussel. Wie ook hiervoor slaagt, ontvangt het certificaat.

 

Het certificaat wordt uitgereikt door BCCA, een geaccrediteerd organisme. Van elke onder certificaat uitgevoerde audit dienen een aantal gegevens opgenomen te worden in een database. Het gaat dan om het adres van het pand, identificatie van de opdrachtgever, kenmerken van de opdracht (aard van het gebouw, oppervlakte, …), kadastergegevens, enz. Er wordt een onafhankelijke controle uitgevoerd op een aantal random gekozen inspecties. De controle gebeurt op basis van het opgevraagde rapport. Er wordt door een onafhankelijke inspecteur nagekeken of de scores en klassen in het inspectieverslag correct zijn ingeschat en gerapporteerd.

 

Praktische informatie en inschrijven

Klik hier voor alle mogelijke informatie over het gehele certificatiegebeuren, inclusief betwistingsprocedure, het referentiekader, competentieprofielen voor de twee types van inspecteurs, en de toelatings- en bijscholingsvereisten. Deelname aan het theoretisch examen kost 150 €, excl. BTW. Bij slagen ontvangt men een bewijs, dat toegang geeft tot het praktisch examen. Deelnemen aan het praktisch examen kost 600 €, excl. BTW. Inschrijven voor de nieuwe examens (april 2018) kan op deze website vanaf februari 2018. U kunt voor al uw vragen terecht bij dhr. To Simons, to@cedubo.be of 011/79.97.53.

 

Het theorie-examen vindt plaats bij de Vlaamse Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, tussen 10u en 13u. Deze locatie ligt op minder dan 10′ wandelen van het treinstation Brussel-Centraal. Inschrijven kan door te mailen naar Michael@cedubo.be.