Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert twee congressen op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2016 in Antwerp-Expo. Het eerste congres vindt plaats op donderdagochtend 15/9 van 10.30 – 13.00 uur, het tweede op vrijdagochtend 16/9 van 10.30 – 13.00 uur. Aansluitend op het congres kunnen de deelnemers de beurs bezoeken.

Donderdag 15 september

Tijd: 10u30 tot 13u:
Congres: Wettelijke verplichtingen en keuringen i.v.m. gebouwbeheer
Sprekers: Joris Breugelmans, commercieel directeur BTV, en To Simons, directeur Centrum Duurzaam Gebouwbeheer
•Een gebouwbeheerder draagt heel wat verantwoordelijkheden inzake veiligheid van het gebouw en indien er een ongeluk gebeurt, zal hij moeten kunnen aantonen dat hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen.
•De lezing gaat in op welke keuringen dienen te gebeuren en aan welke frequentie en welke logboeken en andere documenten dienen bijgehouden.
•Een bijzonder aspect dat hierbij komt kijken is de brandveiligheid.
•Een brandveilig opgeleverd gebouw blijft daarom niet brandveilig, geblokkeerde branddoorgangen, …komen in de praktijk veel voor.
•Vandaar ook de voorstelling van een checklijst: hoe hou ik een gebouw brandveilig?

Vrijdag 16 september

Tijd: 10u30 tot 13u
Congres: Meerjarenonderhoudsplanning van uw patrimonium
Spreker: To Simons, directeur Centrum Duurzaam Bouwen
•Het beheer van een vastgoedpatrimonium vergt een goede kennis van de technische staat en een inzicht in een meerjarenonderhoudsplanning.
•Een meer en meer gebruikt instrument hierbij is de methodiek, beschreven in de Nederlandse norm NEN2767.
•Gebouwgebreken worden hierbij op een gestandaardiseerde manier in kaart gebracht via een visuele inspectie.
•De lezing geeft een inzicht in mogelijkheden en beperkingen van de methodiek, de betekenis van het begrip risico in dit kader en de stappen om van de resultaten van de oefening te komen tot een meerjarenonderhoudsplanning.

Prijzen

25 euro excl. 21% BTW voor leden van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer
50 euro excl. 21% BTW voor leden van UVS en VTDV
75 euro excl. 21% BTW (algemeen)

Inschrijven voor congressen op Facilitair en Gebouwbeheer 2016

Inschrijven voor het congres “Wettelijke verplichtingen en keuringen i.v.m. gebouwbeheer” (15/9/2016) kan via deze link.
Inschrijven voor het congres “Meerjarenonderhoudsplanning van uw patrimonium” (16/9/2016) kan via deze link.