Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (WTCB) fungeert als kennisplatform voor zijn participanten en toekomstige participanten. Deze kennis komt uit werkgroepen, studiedagen en onderzoeksprojecten en wordt actief gedeeld met het netwerk. CDG wil de gebouwbeheerder en de aannemer technisch op een zo hoog mogelijk niveau brengen door te werken aan betere methoden en systemen die toelaten meerjarenplanningen en –budgetten te ontwikkelen. Daarom wordt de verworven kennis verspreid door opleidingen, de website www.gebouwbeheerder.be, nieuwsbrieven, artikels in tijdschriften, enz.

CDG werkt rond thema’s als uniforme conditiemeting, planmatig onderhoud van de gebouwschil en installaties, veiligheid, kwaliteitsborging, regelgeving, verzekeringen, professionele software, enz. Het doet dit voor ondernemingen, lokale en hogere overheden, de zorgsector, non-profit en andere organisaties met een aanzienlijk patrimonium.

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer wil de volgende doelen bereiken:

  1. het vergroten van de kennis en ervaring van de participanten met betrekking tot alle relevante aspecten van gebouwbeheer
  2. het creëren van meer bewustzijn rond de toegevoegde waarde van systematisch en planmatig gebouwbeheer voor de hele organisatie
  3. de opleidingsgraad en skills van gebouwbeheerders en aannemers verhogen
  4. standaardmethoden en technieken ontwikkelen en zorgen voor kwaliteitsborging
  5. werkgroepen vormen die samen struikelblokken aanpakken en werken aan concrete en breed uitrolbare oplossingen
  6. onderzoeksprojecten opzetten en uitvoeren

Ons team

Bart van de Polzakelijk coördinator
Bart cöordineert het project Duurzaam Gebouwbeheer. Hij tekent de jaarplanning uit en verzorgt de relaties met de partners. Zijn uitgebreide marktkennis en professioneel netwerk laten Duurzaam Gebouwbeheer toe om de vinger aan de pols te houden van alle thema’s die relevant zijn voor de gebouwbeheerder.
Michael Herremanswebsite, communicatie en opleidingen
Michael heeft als communicatieman zowat 20 jaar op de teller staan: teksten schrijven, websites ontwerpen, advertenties aanleveren, campagnes ontwikkelen, enz. Bovendien staat hij binnen Duurzaam Gebouwbeheer in voor alle opleidingen.
Contacteer ons

Hebt u een vraag voor ons? Zit u als gebouwbeheerder met een probleem? Wil u een nieuw project gaan uitwerken en kan u wel wat ondersteuning gebruiken?

Neem contact met ons op en maak optimaal gebruik van de expertise en het netwerk van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer!
Contacteer ons