Centrum Duurzaam Gebouwbeheer is een afdeling van het WTCB. CDG fungeert als kennisplatform voor zijn participanten en toekomstige participanten. Deze kennis komt uit werkgroepen, studiedagen en onderzoeksprojecten en wordt actief gedeeld met het netwerk. CDG wil de gebouwbeheerder en de aannemer technisch op een zo hoog mogelijk niveau brengen door te werken aan betere methoden en systemen die toelaten meerjarenplanningen en –budgetten te ontwikkelen. Daarom wordt de verworven kennis verspreid door opleidingen, de website www.gebouwbeheerder.be, nieuwsbrieven, artikels in tijdschriften, enz.

CDG werkt rond thema’s als uniforme conditiemeting, planmatig onderhoud van de gebouwschil en installaties, veiligheid, kwaliteitsborging, regelgeving, verzekeringen, professionele software, enz. Het doet dit voor ondernemingen, lokale en hogere overheden, de zorgsector, non-profit en andere organisaties met een aanzienlijk patrimonium.

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer wil de volgende doelen bereiken:

  1. het vergroten van de kennis en ervaring van de participanten met betrekking tot alle relevante aspecten van gebouwbeheer
  2. het creëren van meer bewustzijn rond de toegevoegde waarde van systematisch en planmatig gebouwbeheer voor de hele organisatie
  3. de opleidingsgraad en skills van gebouwbeheerders en aannemers verhogen
  4. standaardmethoden en technieken ontwikkelen en zorgen voor kwaliteitsborging
  5. werkgroepen vormen die samen struikelblokken aanpakken en werken aan concrete en breed uitrolbare oplossingen
  6. onderzoeksprojecten opzetten en uitvoeren
  7. de participanten actuele informatie over de technische kant van gebouwbeheer aanbieden.