Particulieren, overheid, bedrijven en andere organisaties – Vlaanderen telt enorm veel vastgoed. Dit patrimonium vertegenwoordigt een enorme economische waarde. Desondanks wordt op het gebied van beheer en onderhoud tot op vandaag nog te vaak een adhoc-benadering gehanteerd. De gevolgen laten zich raden. Een gebrekkig zicht op de conditie van het vastgoedpatrimonium zorgt ervoor dat kosten onvoorspelbaar worden. Onderhoud beperkt zich vaak tot “brandjes blussen” en gebeurt in de vorm van onoordeelkundige ingrepen die niet geïntegreerd worden uitgevoerd. Budgetten zijn dan ook onbeheersbaar en swingen soms de pan uit.

Oordeelkundig omgaan met het patrimonium heeft behoorlijk wat besparingspotentieel. Dit werd o.m. al aangetoond door RVO.nl in Nederland. De basis van een planmatig beheer van het gebouwenpatrimonium ligt bij een kwalitatief hoogstaande conditiemeting. Ook hier ligt Nederland al enkele jaren voorop. Maar ook in Vlaanderen wordt meer en meer geprobeerd om de zaken objectief, gestructureerd en op langere termijn aan te pakken. Centrum Duurzaam Gebouwbeheer wil hierin de rol van draaischijf en informatieverspreider vervullen. Zo kan in heel Vlaanderen werk gemaakt worden van een betere planning op middellange termijn, meer systematiek (o.m. door objectieve inspecties, door kennisontwikkeling en opleidingen) en daardoor meer gefundeerde beslissingen.

Nederland bouwde een voorsprong uit rond conditiemeting van gebouwen door verschillende systemen uit te proberen, wat leidde tot de norm NEN 2767. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt al langer gericht rond conditiemeting gewerkt. In Vlaanderen zijn organisaties als AFM, GO! en de stad Antwerpen begonnen met eigen systemen – meestal op basis van NEN 2767 en telkens met positieve resultaten. Deze norm is niet 100% geschikt, maar is voor een aantal grotere organisaties wel bruikbaar gebleken als basis. Toch blijft bij veel gebouwbeheerders, maar ook aannemers, een grote vraag naar diepgaandere kennis en ervaringsuitwisseling. Het gaat daarbij niet alleen om grote commerciële patrimoniumbeheerders, maar ook om KMO’s, steden en gemeenten, enz. Vaak steken ze veel tijd en moeite in iets wat elders al ontwikkeld wordt.

De vragen die vanuit het werkveld gesteld worden, zijn talrijk. Hoe pakken we dit aan? Hoe kunnen we meetinstrumenten ontwikkelen en die vertalen naar de praktijk? Kunnen we werken op basis van de Nederlandse NEN? En kan de onderhoudsgids van WTCB een rol spelen? Om aan deze vragen tegemoet te komen, ontwikkelde CDG een platformwerking. Deze zorgt voor ervaringsuitwisseling, promotie en sensibilisatie, en het formuleren van concrete antwoorden op noden uit het werkveld. Ook het aanreiken van tools en opleidingen en het zorgen voor kwaliteitsborging zijn prioriteiten.

Bovendien is er vanuit de hele bouwketen aandacht voor de problematiek. Want ook aannemers en architecten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met eisen die verder gaan dan louter ontwerpen en opleveren. Bij het plannen en realiseren van een nieuw gebouw wordt steeds vaker verder gekeken dan de investeringskosten en probeert men ook exploitatiekosten in te schatten en te verrekenen. Steeds meer wordt gekeken naar het effect van bepaalde ontwerp- en uitvoeringskeuzes op de levensduur van een gebouw. Ook hierin kan Centrum Duurzaam Gebouwbeheer een rol spelen op het gebied van kennisverwerving en –uitwisseling.