Centrum Duurzaam Gebouwbeheer stelt op 14 (Zwijnaarde) en 15 juni (Heusden-Zolder) tijdens het evenement Management van Gebouwen de certificatie voor van inspecteurs in het kader van de conditiemeting van gebouwen. Dit initiatief is een logisch gevolg van de steeds groeiende complexiteit van het beheer en onderhoud van vastgoed. Organisaties proberen meer kostenbewust om te gaan met hun patrimonium en pogen hun beslissingen te nemen op basis van zo objectief mogelijke parameters. Maar het objectief inschatten van de staat van een gebouw bleef een moeilijk kwestie. Het is in die optiek dat er in oktober 2017 gestart wordt met een certificatie van gebouwinspecteurs op basis van de methodiek achter de Nederlandse norm NEN 2767.

Met de NEN 2767 wordt in Nederland de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Op basis van deze conditiescore (en van andere parameters) kunnen dan veel gerichter beslissingen genomen worden rond zaken als aankoop of verhuur van vastgoed, slopen of renoveren, een nulmeting bij oplevering, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en onderhoudscontracten, enz.

Concreet kunnen geïnteresseerde kandidaat-inspecteurs in oktober een examen afleggen dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Deze examens worden verzorgd door deskundigen van de vzw VLISOG (Vlaams Initiatief voor het Systematisch Onderhoud van Gebouwen) en worden gecertificeerd door het BCCA (Belgian Construction Certification Association). Erkende inspecteurs worden ondergebracht in een online database, waar ook een overzicht van hun inspecties zal worden opgenomen. De inspecteurs zullen vervolgens een aantal studiepunten moeten halen via erkende opleidingen om hun status te behouden.

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer zal de certificatie officieel voorstellen tijdens het evenement Management van Gebouwen, dat plaatsvindt op 14 juni in het Oost-Vlaamse Zwijnaarde en op 15 juni in het Limburgse Heusden-Zolder. Geïnteresseerde bouwheren en gebouwbeheerders kunnen er hun vragen voorleggen aan verschillende deskundigen. Daarbij ook een instantie, die voor het beheer van haar volledige patrimonium gebruik zal maken van deze gecertificeerde inspecteurs. Ook vragen over hoe de certificatie zal verlopen, hoe dit ingepast kan worden in het gebouwbeheer, het budgetteren, de huidige softwarepakketten, enz., kunnen ter plaatse gesteld worden. Alle informatie en inschrijven via de homepage van deze website.