Centrum Duurzaam Gebouwbeheer stelde de afgelopen maanden een checklist op om op gezette tijdstippen de brandveiligheid van gebouwen systematisch af te toetsen. Deze checklijst is bedoeld om de gebouwbeheerder toe te laten regelmatig de elementen te controleren die maken dat een gebouw brandveilig blijft. Er wordt dus van uitgegaan dat het gebouw bij oplevering volledig voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Het gaat daarbij ook enkel om de brandveiligheid. Er is ook geen rekening gehouden met speciale voorzieningen voor de opslag van brandbare stoffen of industriële apparatuur. Rust- en verzorgingstehuizen, toneelzalen, toeristische logies en ziekenhuizen worden onderworpen aan een aparte reglementering, maar dienen ook verplichte keuringen te ondergaan, zoals keuring van Evacuatieverlichting, branddetectie of stooktoestellen.

 

De checklist behandelt aandachtspunten als de installatie voor branddetectie, brandblussers, brandhaspels, enz., en stelt daarbij telkens de juiste vragen. Is er een onderhoudscontract? Is er een logboek? Worden de opmerkingen ter harte genomen? Enz. De checklist is een ideaal hulpmiddel om te integreren in uw brandveiligheidsbeleid!

 

Samen met de checklist zorgde CDG ook voor een handige toelichting. Dit tweede document is voorbehouden aan participanten van CDG. Over hoe uw organisatie participant kan worden vindt u hier meer informatie. De checklist daarentegen kunt u gewoon hier downloaden: Checklist brandveiligheid per pand bij in gebruik name. Hebt u nog vragen? Hebt u opmerkingen bij de checklist? Aarzel dan niet om ze te stellen via info@gebouwbeheerder.be.