Komend jaar zal de Dag van het Onderhoud plaatsvinden op 16 juni 2022 – opnieuw in Genk. Het programma zal grotendeels overeenkomen met wat gepland was voor dit najaar. De vijf hoofdthema’s van die editie blijven immers behouden: Onderhoud van het gebouwschil en de installaties, Smart Buildings in Use, strategisch onderhoud, en onderhoud van wegen. Bovendien is er ook aandacht voor circulair onderhoud en onderhoud van rioleringen.

De Dag van het Onderhoud wordt georganiseerd samen met VLISOG vzw en wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Confederatie Bouw, het WTCB, de cluster Smart Buildings in Use, Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS), het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.

Het evenement wordt ondersteund door bedrijven als Tectum Group, ComTIS, W-Care, Group Jansen, Habenu van de Kreeke, Vinci Facilities, Spacewell, Honeywell, TopOff, VESP en Bureau Notermans.

Inschrijven zal opnieuw mogelijk zijn vanaf begin april. Alle informatie vind je op www.dagvanhetonderhoud.be!