Brasschaat, een dynamisch bestuur dat kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

 

Deskundige Administratie Patrimoniumbeheer

B1-B3

M/V – deeltijds (80%)

contractueel – onbepaalde duur

(mogelijk uit te breiden met 20% vervangingscontract)

 

Functie

Als deskundige administratie patrimoniumbeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer van belangrijke projecten en dossiers met betrekking tot overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer.

De uitgebreide functiebeschrijving vind je terug bij de downloads naast deze vacature.

Profiel

Door een goede planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je gaat probleemoplossend te werk en je kan snel inspelen op verandering. Je neemt eenduidige beslissingen en werkt vooral resultaatsgericht. Zowel zelfstandig werken als in team is geen probleem. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te gaan.

Diplomavoorwaarde

Je bent houder van een bachelor diploma.

Competentieprofiel

Vereiste gedragscompetenties

 • Authentiek (zelfkennis, zelfontplooiing)
 • Prestatiemotivatie: inspanningen leveren om prestaties en resultaten continue te verbeteren. Stellen van ambitieuze doelstellingen en het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Overtuigingskracht: verkrijgen van instemming door het gebruik van goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Samenwerken: uitdragen van gedragen samenwerkingsverbanden over de grenzen van de eigen dienst en de organisatie heen.
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en actief en doelgericht gebruik maken van netwerking binnen en buiten de organisatie.
 • Probleemanalyse: problemen duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om tot oplossingen te komen.
 • Innovatie: actief bijdragen tot een voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.
 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en gemaakte afspraken systematisch opvolgen.
 • Plannen en organiseren: aanbrengen van structuur in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Vereiste kenniscompetenties

Je bent in het bezit van volgende kennis of bereid deze kennis zo snel mogelijk te verwerven:

 • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en overheidsopdrachten.
 • Kennis van diverse processen van een lokaal bestuur en andere overheden inzake patrimoniumbeheer.
 • Kennis van subsidiëring, budgettering.
 • Kennis van projectmatig werken.
 • Kennis van contractenrecht.

Salaris en bijkomende voordelen

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen, voor beroepservaring opgedaan in een openbare sector is dit onbeperkt. Concreet heb je met 5 jaar anciënniteit een bruto maandloon voor een tewerkstelling van 30,4/38 2.600,61 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 2.757,65 euro. Je kan altijd een loonsimulatie aanvragen.

Daarnaast bieden wij je als bestuur:

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,25€/km
 • Maaltijdcheques van 7,5€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Schrijf je online in uiterlijk op 7 september 2022. Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

De verkennende gesprekken worden ingepland op 15 september 2022. Voor het schriftelijk gedeelte zal je een thuisopdracht ontvangen op 16 september 2022. Het mondeling gedeelte van de selectieproef zal doorgaan op 20 september 2022.

Meer info

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be