CDG stelde in samenwerking met Agoria en Dewofire een beknopt dossier op over de wetgeving die sinds 2014 van kracht is inzake brandpreventie op de arbeidsplaats. Deze wetgeving is belangrijk voor gebouwbeheerders. In de eerste plaats uiteraard omwille van de rechtstreekse veiligheid van de mensen die in een gebouw aanwezig zijn op het moment van een brand. Maar het is daarnaast ook cruciaal voor de werking en continuïteit van de organisatie(s) die in het gebouw werkzaam is (zijn).

 

Het dossier legt nog eens waar het in het KB over gaat en volgt dezelfde indeling als het KB. Bij elk onderdeel wordt er verwezen naar documenten die door o.m. de FOD WASO werden opgemaakt om deze onderdelen te verhelderen. Bovendien wordt ook de link gelegd tussen de verplichtingen die blijken uit het KB en het opstellen van een brandveiligheidsbeleid dat het KB integreert. Hiervoor wordt verwezen naar een whitepaper van Agoria die een goed raamwerk biedt om zo’n beleid uit te stippelen.

 

Het dossier is gratis te raadplegen voor participanten van CDG via de dossierpagina op deze website. Is uw organisatie nog geen participant? Dan vindt u hier alle informatie.