BPost en Het Facilitair Bedrijf gaan met gecertificeerde inspecteurs aan de slag

Op 23 januari 2018 kwam de eerste lichting van gecertificeerde inspecteurs van gebouwen uit. Deze inspecteurs namen afgelopen najaar met vrucht deel aan de theoretische en praktische examens. Deze examens testten de kennis en het toepassingsvermogen van de deelnemers aangaande de Nederlandse norm NEN 2767, die een methodiek omvat voor het grondig en op uniforme wijze inspecteren van gebouwen. De kandidaat-inspecteurs konden kiezen voor het certificaat “inspecteur gebouwschil” of “inspecteur technische installaties”. BPost en Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid gaan van deze inspecteurs gebruik maken. De certificatie wordt verzorgd door de Belgian Construction Certification Association (BCCA).

De Nederlandse norm NEN 2767 vindt steeds meer toegang in België. Aan de hand van deze methodiek kan men de conditie van een gebouw op een objectieve, gedetailleerde en uniforme wijze in kaart brengen. De resultaten van de inspectie zijn een cruciale informatiebron voor het opstellen van onderhoudsbudgetten over meerdere jaren, beslissingen over investeringen, kopen en verkopen, huren en verhuren van gebouwen. Er zijn typisch twee soorten van inspecties: die van de gebouwschil en die van de technische installaties (elektriciteit, HVAC, …). In België gaan BPost en het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid aan de slag met de lichting nieuwe inspecteurs. De inspecteurs worden op regelmatige basis gecontroleerd en kan de certificatie enkel behouden indien hij/zij aantoont het beroep op een correcte wijze uit te voeren en de nodige bijscholingen te volgen.

“We hebben binnen de vzw Vlisog samen met de Vlaamse Confederatie Bouw, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), relevante partners uit de bouwwereld, een expert van de Nederlandse normcommissie en de andere leden van de vzw Vlisog een jaar hard gewerkt om deze examens en de daaraan gekoppelde certificatie tot stand te brengen”, zegt To Simons, directeur van Centrum Duurzaam Bouwen en afgevaardigd bestuurder van Vlisog vzw. “Organisaties die de conditie van hun patrimonium door een erkend inspecteur in kaart willen laten brengen, kunnen vanaf eind januari terecht op de website www.onderhoudvangebouwen.be.”

De geslaagde kandidaat-inspecteurs ontvingen hun certificaat op een plechtigheid in Brussel op 23 januari. Tot de geslaagden behoren vooral mensen van studiebureaus en organisaties als Arcadis, BTV, Building Group Jansen, Bureau Notermans, Cegelec Building Services, Freestone, Ingenium, Seco, Van Roey Services en Veolia. Er komt een nieuwe examencyclus in april 2018. Het theoretisch examen vindt plaats op 19 april bij  Confederatie Bouw in Brussel Meer informatie op www.onderhoudvangebouwen.be. Deze cyclus wordt voorafgegaan door een nieuwe reeks opleidingen rond NEN 2767 in maart 2018 (www.gebouwbeheerder.be).

Meer informatie via dhr. To Simons, b.simons@cedubo.be of 011/79.97.53.