Centrum Duurzaam Bouwen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2016 een nieuwe editie van zijn Energie en Bouw Weekend in Heusden-Zolder. Deze editie legt traditioneel de nadruk op bouwen en verbouwen en op energiebesparing, maar verkent ook nieuw terrein. Zo is er specifiek aandacht voor het onderhoud van de woning. Er zullen nieuwe partners aanwezig zijn op de beurs om hun diensten uit te leggen en hun producten te demonstreren, en er zijn lezingen die het nut van systematisch onderhoud in de verf zetten. Zo komen tijdens de lezingen op het Energie en Bouw Weekend o.m. de volgende onderwerpen aan bod: wettelijke verplichtingen bij bouwen en verbouwen van de woning, inspectie en onderhoud van ventilatiekanalen, en een plan van aanpak voor een optimaal onderhoud.

Waarom deze focus op onderhoud? Waarom is dat onderhoud zo belangrijk? En wat is het risico wanneer je het onderhoud van bijvoorbeeld je verwarmingsinstallatie uit het oog verliest? Een installatie die minder goed presteert, zal vaak meer energie en water kosten. Het zal ook de levensduur van de installatie verkorten. Bovendien vergroot de kans op brand door de ophoping van vuil. Je kunt als eigenaar bij brand aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat je de verwarmingsinstallatie of schoorsteen niet ‘als een goede huisvader’ hebt onderhouden. Het is dus belangrijk om het attest van onderhoud goed bij te houden of het toe te voegen aan het verzekeringsdossier bij je makelaar.

Een ander voorbeeld is het op een veilige manier controleren van je dakgoten en je platte daken. Een verstopte afvoer kan je platte dak overbelasten. Bovendien vindt water altijd zijn weg naar beneden en zijn lekken onvermijdelijk. Op korte termijn kan dit leiden tot schimmelvorming op muren en plafonds, wat de nodige gezondheidsrisico’s meebrengt. Het kan ook schade veroorzaken aan houten vloeren. Langdurig insijpelen kan leiden tot substantiële herstellingen die duizenden euro’s kunnen kosten.

Naar een systematische aanpak van onderhoud

Er zijn drie onderhoudscategorieën bij een woning: gebouwschil, installaties en veiligheidsvoorzieningen. Voor de gebouwschil checken we periodiek (bijvoorbeeld vóór de winter en in het voorjaar) zaken als het buitenschrijnwerk, het dak en de dakgoten, voegwerk, buitenkranen en eventueel plantengroei tegen de gevels. Binnen kijken we vooral naar vochtplekken en schimmelvorming. Het onderhoud van de installaties verwijst naar het tijdig laten controleren van stookketel en radiatoren, stookolietank, zonne-installaties, luchtverversing inclusief filters en ventilatiekanalen, kranen, douchekoppen en leidingen. Bij veiligheidsvoorzieningen denken we aan het nakijken en onderhouden van rookmelders, CO-melders, automatische garagepoort, schoorsteen enzovoorts. Organisaties als BTV kunnen particulieren bijstaan met de meeste wettelijk verplichte keuringen, vooral wat de installaties betreft, terwijl ook heel wat zelfstandigen één of meerdere van deze diensten aanbieden.

De afgelopen tien jaar zijn we bij het bouwen en verbouwen steeds meer gaan mikken op luchtdichtheid. Zaken als hoogrendementsglas, betere aansluitingen en afdichtingen, isolatietape, dak- en spouwmuurisolatie hebben gezorgd voor minder tocht en een hoger energierendement. Om ervoor te zorgen dat bewoners en bezoekers toch voldoende verse lucht krijgen, zijn steeds meer woningen uitgerust met een balansventilatie. Dergelijke systemen bestaan uit de balansventilatie-unit, filters en ventilatiekanalen. Mensen besteden het meeste aandacht aan de unit, omdat ze daar automatisch terecht komen wanneer ze comfortklachten hebben (te warm, te koud) of wanneer de installatie uitvalt. Met een beetje goede wil reinigen ze af en toe de filters, maar de ventilatiekanalen worden meestal verwaarloosd. Dat is echter niet zonder risico. Bij het inspecteren en reinigen van ventilatiekanalen treffen onderhoudstechnici vaak erg onhygiënische toestanden aan, zoals luchtkanalen die volledig dichtzitten door stof en vuil, waardoor het ventilatiesysteem nauwelijks nog kan functioneren. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen op het vlak van hygiëne, brandveiligheid, luchtkwaliteit, energieverbruik en de werking van het ventilatiesysteem zelf.

Op het Energie en Bouw Weekend leren particulieren alles over een gedegen onderhoud van de woning tijdens de verschillende lezingen. Bovendien kunnen de standhouders het nodige advies geven. En investeren in onderhoud rendeert, want door problemen te voorkomen door tijdig aan de slag te gaan, vermijden particulieren torenhoge kosten op langere termijn en houden ze hun woning in topconditie.