Profiel 

Deze vacature wordt opengesteld als knelpuntfunctie waardoor er afgeweken wordt van de gebruikelijke diplomavoorwaarden.

Op de uiterste inschrijvingsdatum 18 maart 2018 voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
Je beschikt over een masterdiploma in de industriële wetenschappen
OF
Je combineert een bachelor- of graduaatsdiploma (in een technische richting) met minstens 2 jaar relevante werkervaring.

Behaalde je jouw diploma buiten de Benelux, dan moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands, dan moet je geslaagd zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

JE TECHNISCHE COMPETENTIES:

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je hebt inzicht in bouwtechnische aangelegenheden en veiligheid. Je kan bouwkundige plannen lezen en interpreteren.
 • Je hebt theoretische en praktische kennis van technische installaties binnen gebouwen met betrekking tot één of meer van volgende domeinen: bouwkunde, elektriciteit, HVAC, sanitair, enz.
 • Je hebt goede kennis van MS Office
 • Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Kennis van de Codex op het Werken ARAB is een pluspunt
 • Kennis van het A.R.E.I. is een pluspunt.

Aanbod 

 • Het betreft een contract van onbepaalde duur
 • Je komt terecht in een dynamisch team en in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden en telewerk. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
 • Je bruto maandsalaris is ongeveer 3.141 euro.
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Meer weten over deze vacture? Klik hier!

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan tot en met 18 maart 2018

Om te solliciteren stuur je jouw cv en motivatiebrief samen met een kopie van je diploma op naar:

sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be

Je stuurt het naar:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

t.a.v. Ronny Pitteljon

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

– je je kandidatuur uiterlijk op 18 maart 2018 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

– Kopie diploma