De gemeente Diepenbeek legt een wervingsreserve aan voor de functie van technisch verantwoordelijke (M/V) C1-C3 in contractueel verband, voltijds:

Hoofddoel van de functie :
– het in optimale conditie houden van de gemeentelijk gebouwen
– het correct toepassen van de wettelijke bepalingen inzake het onderhouden van de gemeentelijk gebouwen binnen de technische dienst gebouwen
– het efficiënt realiseren van de uitvoering van de werken ten einde de burger ten dienste te staan
– het ondersteunen en adviseren van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de gemeentelijk gebouwen

Voor deze functie komen zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten in aanmerking.

De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen – samen met een kopie van het diploma – bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 – 3590 Diepenbeek uiterlijk maandag 12 september 2016 om 12 uur:
• door een per post verzonden sollicitatiebrief (poststempel is bepalend) samen met een kopie van het vereiste diploma
• door afgifte van je sollicitatiebrief (tegen ontvangstbewijs) op de dienst interne zaken/secretariaat samen met een kopie van het vereiste diploma,
• door te solliciteren via mail naar info@diepenbeek.be samen met een kopie van het vereiste diploma

Inlichtingen omtrent deze wervingsreserve, een functiebeschrijving en functieprofiel zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 011/49 18 21 of e-mail: info@diepenbeek.be of  op de website van het gemeentebestuur van Diepenbeek: www. diepenbeek.be.