De dienst facilitair beheer heeft als kernopdracht het samenbrengen en integreren van de aanschaffing en het beheer van alle goederen en diensten nuttig en noodzakelijk voor de goede werking van het lokale bestuur en dat in nauwe samenwerking met alle betrokken diensten. U staat in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de werkzaamheden binnen de verschillende diensten. U formuleert adviezen, ontwikkelt initiatieven en levert op die wijze een positieve bijdrage tot de voorbereiding, bijsturing en evaluatie van het beleid.

 

Verantwoordelijkheden en taakbeschrijvingen 

 1. Algemene taken

Organiseren en/of deelnemen werkoverleg

 

 1. Specifieke kenmerken

2.1. opvolging van de wetgeving op overheidsopdrachten en de toepassing ervan.

 • administratieve opvolging overheidsopdrachten (werken, diensten en leveringen) in overleg met de dossierbeheerder Facilitair Beheer, de deskundige facilitair beheer en de hoofdcontroleur

2.3.het aanschaffingsgebeuren van roerende goederen en diensten

 • administratieve opvolging bestelaanvragen

2.4. Beheer en onderhoud onroerende goederen Lokaal Bestuur

In nauwe samenwerking en overleg met de betrokken diensten binnen het Lokaal Bestuur:

 • Leveringen, diensten en werken: vooronderzoek verrichten, analyse doorvoeren
 • opdrachten in verband met onderhoud gebouwen en andere contracten met externe bedrijven
 • toezicht op de werken zowel voor werken uitgevoerd door eigen personeel als door externen
 • opmaken planning, werkfiches , coördinatie en opvolging werken uit te voeren door eigen diensten

2.5. Beheer magazijn

 • Initiatieven nemen en mee uitbouwen van een centraal magazijn.

2.6. Beheer en technisch onderhoud van het wagenpark en materieel

 • visie en beheersplan van het wagenpark mee uitwerken, uitvoeren en opvolgen

2.7. interne opdrachten

 • interne communicatie: constructief samenwerken met collega’s van andere diensten bij de behandeling van bepaalde gemeenschappelijke dossiers via projectwerking
 • processen: voortdurende verbetering van de processen en de kwaliteit van de dienstverlening
 • budgetbeheer
 • HRM

 

Voor verdere informatie, met o.m. een gedetailleerde functieomschrijving, en om te solliciteren kunt u hier terecht!