De dienst Patrimonium is een nieuwe op te richten dienst. Op deze dienst worden alle opdrachten gebundeld die te maken hebben met het patrimonium van de gemeente en later ook van het OCMW. Het betreft patrimonium in eigendom, gehuurd of verhuurd en omvat ook de uitrusting en/of installaties. De dienst staat in voor:

 • Het beheer van alle gebouwen van de gemeente, en later ook van het OCMW zoals
 • De veiligheid in en rond de gebouwen (keuringen, brandpreventie)
 • De veiligheid van de installaties
 • Preventief en curatief onderhoud aan gebouwen en installaties
 • Duurzaam energiemanagement
 • De coördinatie van alle patrimonium-projecten zowel met interne als met externe partners.
 • Organisatie van overheidsopdrachten en het opvolgen van de uitvoering van deze projecten.

Jouw taken

 • Als leidinggevende neem je de algemene leiding van de dienst patrimonium op jouw. Je geeft richting aan de manier waarop taken worden uitgevoerd zodat de vooropgestelde timing en kwaliteit van de dienstverlening geborgd is.
 • Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de opstart en coördinatie van diverse projecten binnen de dienst patrimonium. Je bewaakt de planning en de voortgang om te verzekeren dat projecten afgehandeld worden binnen de vooropgestelde timing.
 • Als controleorgaan bewaak je of de opdrachten binnen jouw dienst uitgevoerd worden binnen het wettelijk kader. Dit om te verzekeren dat alle activiteiten binnen jouw dienst verlopen op correcte en legale wijze.
 • Als budgetbeheerder bewaak je de budgetten binnen jouw dienst om te zorgen dat alle opdrachten en projecten binnen de budgettair voorziene ruimte worden afgehandeld.
 • Als beleidsmedewerker verstrek je advies binnen de organisatie. Je zorgt dat het beleid op de hoogte is van ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw dienst en je formuleert beleidsadviezen met betrekking tot patrimonium.
 • Als expert werk je steeds aan je eigen ontwikkeling en expertise. Je hebt een interne ‘drive’ voor je vak en je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit domein.

Vereisten

 • Je beschikt over een master- of een bachelordiploma uit een relevante studierichting (bijvoorbeeld stedenbouwkundige, burgerlijk ingenieur, architect, gebouwbeheerder, enz.).
 • Of je beschikt over een master- of bachelordiploma uit een andere richting, aangevuld met relevante werkervaring.
 • Indien je geen masterdiploma kan voorleggen, wordt er een bijkomende niveau-of capaciteitstest afgelegd in het assessment.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Verder ben je lichamelijk geschikt, geniet je de burgerlijke en politieke rechten en ben je van onberispelijk gedrag (bij een eventuele aanwerving zal een uittreksel uit het strafregister worden gevraagd).

Aanbod

Loon

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a-A3a. Ervaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen, alsook relevante ervaring uit de privésector (knelpuntberoep). Bijvoorbeeld:

 • Bruto maandloon met 0 jaar ervaring (A1a): 3.107,98 euro
 • Bruto maandloon met 4 jaar ervaring (A1a): 3.420,92 euro
 • Bruto maandloon met 8 jaar ervaring (A2a): 3.954,32 euro
 • Bruto maandloon met 12 jaar ervaring (A2a): 4.372,93 euro.
 • Maximum is 5.469,20 euro bruto per maand (A3a).

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van € 6,5
 • Glijdende werkuren
 • 35 dagen betaalde vakantie
 • 14 feestdagen
 • Fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • Tweede pensioenpijler
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Bedrijfssport
 • Al onze medewerkers worden gewaardeerd. Dat doen we door regelmatig functionerings- en evaluatiegesprekken te voeren. Hierdoor willen we blijvend inzetten op motivatie en het ontwikkelen van competenties.

Interesse?

Solliciteren kan via dit invulformulier. De personeelsdienst van het lokaal bestuur ontvangt heel graag jouw kandidatuur uiterlijk op 1 juni 2020.

Voor vragen over de selectieprocedure kan je steeds contact opnemen met Karen Ardies via karen.ardies@schoten.be of 03 680 33 88.