Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseerde op 11 en 12 mei 2016 de eerste editie van “Management van Gebouwen”. Dit evenement legt de focus op de echte beheersaspecten, zoals conditiemeting, meerjarenonderhoudsplanning, budgettering, beheersoftware, risicoanalyses, verplichte keuringen en attesten, enz. In totaal namen een honderdtal gebouwbeheerders deel aan deze opleidingsdag. Sprekers van dienst waren experten van BTV, Bopro, Monard Law, Agentschap Facilitair Bedrijf, enz.

 

Aan het evenement was telkens ook een minibeurs gekoppeld, waar de deelnemers demonstraties kregen van o.m. beheersoftware en laserscanning als basis voor bijzonder nauwkeurige 2D- en 3D-plannen. En tussen de bedrijven door werd er uiteraard ook uitgebreid genetwerkt. Publiekstrekkers bij de lezingen waren de drie uiteenzettingen van To Simons, directeur van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer. To bracht een cyclus die begon bij inventarisatie en bij het organiseren en uitvoeren van conditiemetingen van een gebouw en die afgesloten werd met de stap naar software om zo’n uitgebreide oefening overzichtelijk en werkbaar te houden. Het is duidelijk dat dit aspect van gebouwbeheer voor heel wat professionals nog steeds een erg grote uitdaging is. Drempelverlagend werken en oplossingen ontwikkelen die gebruiksvriendelijk, modulair en betaalbaar zijn, is dus de boodschap!