Met 821 domeinen en 3.409 gebouwen heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een uitgebreid en divers patrimonium. Vorig jaar is het gestart met de opmaak van integraalplannen en de implementatie van een FMIS (facilitair management informatiesysteem). In het kader daarvan werd in februari 2015 gestart met een nieuw project, nl. het opmeten van alle schoolgebouwen via indoor mobile mapping.

 

Correcte data zijn niet alleen belangrijk voor het vastgoedbeleid van het GO!, maar ook voor de 28 scholengroepen. Hierbij gaat het o.a. over geactualiseerde grondplannen en evacuatieplannen, de inventarisatie van technische installaties, de koppeling met keuringen, onderhoudsplanningen en energiebenchmarking. De ambitie is op dit ogenblik om enkel de geactualiseerde grondplannen in het FMIS integreren, met andere woorden: plattegronden in 2D. Later kunnen de diensten van het GO! probleemloos verder gaan. De firma Vansteelandt uit Deinze voert deze complexe opdracht uit. Midden 2016 zullen alle gebouwen in kaart zijn gebracht.

 

Het grootste voordeel is dat alle plannen op een uniforme manier in het FMIS zullen worden geïntegreerd. Bij het in kaart brengen van een ruimte met een laser wordt gescand vanop meerdere plaatsen. Op die manier wordt een 3D-puntenwolk gegenereerd. Deze puntenwolk dient als achtergrond of onderlegger voor het uittekenen van het plan. De combinatie van de laserscans met foto’s heeft als bijkomend voordeel dat alle gebouwen vanop een computer kunnen worden bezocht. Gemiddeld duurt het opmeten van een lokaal ongeveer 5 minuten.