Uit onderzoek van de Harvard University blijkt dat werknemers die in duurzaam gecertificeerde of groene gebouwen werken, beter scoren op cognitieve taken en een betere nachtrust hebben dan mensen die werken in niet-duurzame gebouwen.

In de studie hebben de Amerikaanse wetenschappers verschillende gebouwaspecten onderzocht, zoals verlichting, thermisch comfort, luchtkwaliteit, ventilatie, geluid en vocht. Deze factoren zijn onderzocht in tien gebouwen gevestigd in vijf verschillende steden, waaronder het onderwijsgebouw Harvard Blackstone South. Dit onderwijsgebouw werd beloond met de hoogste score van het wereldwijd toegepaste duurzaamheidskeurmerk LEED.

Vervolgens monitorden de onderzoekers gezondheidsdata van 24 proefpersonen, die in de verschillende gebouwen werkten. Hierbij moesten de proefpersonen cognitieve testen uitvoeren, een dagelijkse survey invullen en een smartwatch dragen die hun slaapkwaliteit bijhoudt.

Zo blijkt dat de proefpersonen die in groene gebouwen werkten, tot 26 procent hoger scoorden op de cognitieve functietest dan de proefpersonen die niet in groene gebouwen werkten. Verder hadden de proefpersonen in groene gebouwen 30 procent minder symptomen van het ‘sick building’-syndrome en was hun slaapkwaliteit 6 procent hoger dan de mensen die niet in duurzame gebouwen werkten. Het sick building-syndrome is een reeks gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door onder andere slechte luchtkwaliteit in gebouwen.

Duurzame maatregelen

„Ons doel is om dagelijks de gezondheid van mensen in gebouwen, overal ter wereld, te verbeteren”, zegt Joseph Allen, assistent professor van de Harvard University. „Om dit mogelijk te maken, voegen wij bouwwetenschap samen met gezondheidswetenschap. Dit noemen wij ‘buildingomics’ – een aanpak die de totaliteit van factoren in de gebouwgerelateerde omgeving bestudeert en de effecten daarvan op de gezondheid, welzijn en productiviteit aantoont.”

De Amerikaanse universiteit heeft naar aanleiding van voorgaande wetenschappelijke onderzoeken negen simpele vuistregels ontwikkeld, waarmee vastgoedeigenaren hun gebouwen kunnen aanpassen om de productiviteit en gezondheid van gebouwgebruikers te bevorderen. The 9 Foundations of a Healthy Building houden rekening met factoren als geluid, vocht, waterkwaliteit, stoffigheid en ongedierte, verlichting, ventilatie, thermisch comfort, veiligheid en luchtkwaliteit in gebouwen.

Biophilic Design

De onderzoekers stellen dat naast energiezuinige gebouwen, de totstandkoming van ‘gezonde’ gebouwen van cruciaal belang is om uitdagingen als een groeiende wereldbevolking en verstedelijking aan te pakken. Dit omdat de wetenschappers verwachten dat de gebouwde omgeving de komende jaren verdubbelt.

In een vervolgonderzoek richten de wetenschappers zich op de effecten van natuur in gebouwen, het zogeheten Biophilic Design, op de gezondheid en het welzijn van werknemers.