In Vlaanderen groeit de interesse voor slimme gebouwen bij de regionale en lokale overheden! Met slimme technologie moet het patrimonium duurzamer worden (o.m. energiebesparing), moet het facility management verbeteren (o.m. inspelen op het wisselend gebruik van ruimtes) en moet het technisch onderhoud efficiënter worden (o.m. door predictief onderhoud).

Op woensdag 28 oktober 2020 organiseert de VLAIO-cluster “Smart Buildings in Use” een gratis online informatiesessie met als titel “Hoe kan slimme technologie overheidsgebouwen toekomstbestendiger maken?” Tijdens deze namiddagsessie van zowat twee uur (13u30 tot 16u00) komen verschillende experts aan het woord. Ze zullen enerzijds de relevante vragen stellen en beantwoorden waarmee patrimoniumbeheerders in toenemende mate in aanraking komen. Anderzijds is er ruimte voor een aantal relevante gevalstudies.

Meer weten?