De nationale media berichten vandaag over de slechte staat van de sporthallen en zwembaden in de Vlaamse steden en gemeenten. Ruim 500 sporthallen, gym­zalen en andere sport­infrastructuur zijn in zo’n bouwvallige staat of voldoen niet meer aan de wettelijke normen, dat ze moeten worden gesloten of dringend gerenoveerd. Maar daar is geen geld voor, zo blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen bij 262 gemeenten.

‘Slijtage of veroudering zijn bijna altijd de oorzaak’, zegt Jeroen Scheerder, professor Sportbeleid (KU Leuven). ‘Veel zalen zijn ­gebouwd in de jaren 70.’

Heel wat gemeenten staan dus voor een grote renovatie of afbraak. ‘Maar daar hebben ze ­eigenlijk geen budget voor’, zegt Scheerder. ‘Negen op de tien gemeenten uit de bevraging zeggen dat ze geen nieuwe sportaccommodatie kunnen betalen.’

Ook Vlaanderen springt niet bij. ‘Onze prioriteit ligt bij topsporters en grotere, regionale sportinfrastructuur. Niet bij de gewone sporthal die elke gemeente heeft’, zegt minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Toch is deze problematiek niet uitsluitend van financiële aard. Zo is er het in kaart brengen van de fysieke toestand van de sportinfrastructuur (gebouwschil, installaties, vloeren, enz.) en van de energieboekhouding. Vervolgens moet bekeken worden of een renovatie kan en hoeveel die kost. Misschien is een nieuwbouw beter? Bovendien is er ook nog de bezettingsgraad van de sportinfrastructuur en de mogelijkheid om intensiever met bijvoorbeeld scholen te gaan samenwerken en zo elders bijkomende sportmogelijkheden te creëren.

En er is de mogelijkheid om te gaan samenwerken met private partijen voor de bouw en uitbating van nieuwe sportinfrastructuur, zoals op heel wat plaatsen in Vlaanderen al gebeurt. Tot slot is deze hele denkoefening ideaal gesproken een onderdeel van een zgn. accommodatiebeleidsplan, waarin de stad of gemeente een totaalstrategie ontwikkelt voor het gehele patrimonium op middellange en lange termijn.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dhr. To Simons (to@cedubo.be).

Bron: standaard.be