Met de Sluitsteen 2016 bekroonde Centrum Duurzaam Bouwen recent de man of vrouw die zich het afgelopen jaar het meest inzette voor duurzaam bouwen, het verbeteren van bouwprocessen en het stimuleren van degelijk onderhoud. De eer ging naar prof. arch. Jan Moens, oprichter van Bureau Bouwtechniek en gastdocent aan de UGent. De award prijkt bij Bureau Bouwtechniek ondertussen al op de kast, naast een voetbaltrofee die het bureau ooit won.
“Het was toch een beetje een verrassing,” zegt Jan Moens. “Ik ben me er eigenlijk niet van bewust dat ik me extra inzet voor de domeinen die me de Sluitsteen hebben opgeleverd. Maar waarschijnlijk is dat net de manier om zoiets goed te doen. Het wil zeggen dat mijn inspanningen worden gestuurd door mijn passie voor het correcte en juiste bouwgebeuren, iets waar we hier op bureau ook dagelijks mee bezig zijn. Het doet me wel plezier om er een award voor te krijgen, maar het belangrijkste is toch dat ik al volop plannen aan het smeden ben om die award te misbruiken door vanuit die nieuw verkregen status de bouwprocessen nog meer te verbeteren,” lacht hij.
Communicatie en efficiëntie opkrikken
“Er is vandaag namelijk veel werk aan de winkel. De kern van mijn voordracht op Bouwproces 2016 was ook dat alles veel complexer wordt, en dat de bouwpartners dus meer en beter moeten communiceren en efficiënter moeten werken. De sleutel daartoe is om vooraf na te denken en te overleggen, vooraleer het te laat is.”
“Het is belangrijk dat de bouwpartners zo snel mogelijk beslissen hoe lang ze willen dat een gebouw meegaat, of dat nu 1, 5 of 200 jaar is. Daar moeten we de bouwwijze, het systeem en de materialen aan aanpassen en er vooraf al efficiënt mee om springen. Het is hoognodig dat we meer belang hechten aan efficiëntie, duurzaamheid en de levensduur van gebouwen en dat we bewuster met de dingen omgaan,” zegt Moens.
Lezing onderhoudsvriendelijke ontwerpen
Zijn lezing over onderhoudsvriendelijk ontwerpen had betrekking op het hele bouwproces. “De conclusie is dat het onderhoud van een gebouw vroeger aan bod moet komen. Al bij de opstelling van het programma van eisen moeten we vastleggen op welke manier we met een gebouw willen omgaan, welke levensduur we beogen en de mate waarin we in onderhoud willen voorzien. De lezing is een pleidooi voor integraal ontwerpen. Vanuit de volumestudie moeten alle partijen samenzitten en brainstormen over de structuur, BREEAM, de speciale technieken, de akoestiek, enzovoort, om dan vanuit de verschillende technische insteken het ontwerp voort te zetten,” zegt Moens.
De voordracht draaide rond onderhoud, dus opperde hij om een onderhoudsadviseur in het leven roepen. “Daarna kunnen we de sprong maken naar dé oplossing in deze digitale wereld, namelijk BIM. Ik pleit er dan ook voor dat ieder project een BIM manager aanstelt, die vanaf het programma van eisen tot het einde van de levensduur van het gebouw zorgt dat  het BIM model in orde blijft. We hebben nood aan een BIM model dat constant door het project zweeft en zegt waar en wanneer de dingen moeten gebeuren,” aldus Moens.
Meer delen
Over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gaf hij ook zijn visie. “Dit kadert in het idee om juist en effectief met de dingen om te gaan. Ik noem dat niet-bouwen, en op een goede manier bezig zijn met datgene dat al bestaat. En wat we nog bouwen, moeten we kleiner bouwen. Maar als we echt vooruit willen gaan, is het nodig om meer te delen. Van grasmachine en wasmachine over stookplaats tot andere ruimtes. Het zou goed zijn om terug meer collectieve ruimtes te voorzien, en enkel de strikt noodzakelijke ruimtes privé te houden. We moeten het lef hebben om niet te renoveren gebouwen af te breken en opnieuw te beginnen in plaats van steeds opnieuw niet-bebouwde ruimte in te nemen,” sluit Moens af.