Het risico op een brand wordt door heel wat gebouwbeheerders nog steeds onderschat. Brandveiligheid komt ook zelden als onderwerp op tafel – zolang alles goed gaat. Maar wanneer er zich een brand voordoet, kan dit grote gevolgen hebben voor inwoners, werknemers, bezoekers, het gebouw zelf, de gegevens waarop de organisatie draait, het machinepark, enz. Bij KMO’s leidt een serieuze brand zelfs vaak tot een faillissement.

Bij het in gebruik nemen van het gebouw is brandveiligheid over het algemeen een hot item, maar na enkele jaren durft die aandacht wel eens te verwateren. Andere gebouwbeheerders, enkele kleinere en grotere renovaties, enz. En dan is de vraag: is de compartimentering nog intact? Functioneren alle branddeuren nog naar behoren? Zijn alle rookmelders nog gecontroleerd? Enz.

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert daarom in maart 2016 een opleidingsdag rond brandveiligheid bij het beheer van gebouwen. Deze opleidingsdag hanteert een brede aanpak en begint bij het begin, zijnde de onderliggende wetgeving. Daarna is er aandacht voor belangrijke technische principes en oplossingen. De benadering is daarbij uiterst praktijkgericht en is erop gericht om zaken inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Ook is er aandacht voor veel voorkomende gebreken, die tijdens de opleiding gevisualiseerd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de relevante organisatorische aspecten komen ruim aan bod.

De ambitie van de opleidingsdag is om gebouwbeheerders bewust te maken en te werken aan een effectiever brandveiligheidsbeleid. De deelnemers ontvangen ook een checklijst, die hen moet helpen hun gebouwen op een laagdrempelige manier brandveilig te krijgen en te houden.

Alle praktische informatie over de opleidingsdag, die doorgaat in zowel Heusden-Zolder als Gent, staat op www.gebouwbeheerder.be.