Centrum Duurzaam Bouwen organiseerde recent voor de eerste keer het evenement Bouwproces 2016, een studiedag die alle relevante actoren van het bouwproces (bouwheer, architect, aannemer, materialenproducent, studiebureau en gebouwbeheerder) bijeenbrengt. Blikvanger van het namiddagprogramma was de uitreiking van de Sluitsteen 2016 in samenwerking met bouwverzekeraar Assiver. Deze prijs werd in het leven geroepen om een professional in de bloemetjes te zetten die heel actief een verbindende rol speelt tussen de verschillende schakels van de bouwketen.
Voor deze eerste editie viel de keuze op Jan Moens van Bureau Bouwtechniek. Jan brengt al jaren lang bouwgebreken systematisch in kaart, is doordrongen van het nut van preventief onderhoud en onderhoudsvriendelijk ontwerpen en is altijd bereid zijn kennis te delen op studiedagen en opleidingen. Jan Moens ontving de Sluitsteen uit de handen van Karl Vinck, algemeen directeur van Assiver.
Zo’n 200 bouwprofessionals woonden op 26 mei de eerste editie bij van Bouwproces 2016. Dit unieke evenement slaat de brug tussen de verschillende schakels in de bouwketen en is relevant voor bouwheer, architect, aannemer, studiebureau, materialenfabrikant én gebouwbeheerder. Er werd gekozen voor een mix van netwerking en inhoud, met een hele reeks aansprekende lezingen.
Er werd gekozen voor een sterk inhoudelijk programma dat de kwesties aansnijdt waar de bouwketen vandaag mee bezig is. Publiekstrekkers waren de gevalstudies die de BIM-aanpak (Building Information Modelling) van het nieuwe Stadskantoor in Hasselt onder de loep namen. De eerste lezing bekeek het project vanuit het perspectief van de architect, de tweede vanuit de aannemer. Ook de sessie rond onderhoudsvriendelijk ontwerpen – niet alleen belangrijk voor bouwheer en gebouwbeheerder, maar ook in toenemende mate voor architect en aannemer – van Jan Moens (Bureau Bouwtechniek) trok veel volk.
Naast een blok rond brandveiligheid ging het nog over groene wanden voor duurzame gebouwen en steden, integrale toegankelijkheid, aanbestedingen volgens wedstrijdformule, BREEAM, de wetgeving rond hemelwater en de keuring van de privéwatertoevoer. Mike Bogaerts van WTCB gaf een sessie rond kostprijsberekening in de bouw, die ook fel gesmaakt werd door verschillende architecten, die graag wilden weten hoe de aannemers hun prijzen berekenen! Bij alle lezingen was er ruimte voor interactie.