Op 11 (Gent) en 12 mei (Heusden-Zolder) organiseert CDG het evenement Management van Gebouwen. Een van de sprekers op dat evenement is Stefaan Martel van Bopro. Hij legt de nadruk op een deugdelijke risicoanalyse van de vastgoedportfolio, waarbij hij dieper ingaat op de bepaling van de strategie en de objectieven, op implementatie, op meting en verbetering, en op certificering. Waar is dit zo belangrijk?

 

Stefaan Martel: “Vandaag zijn ca 40 % van de bestaande gebouwen geconstrueerd voor 1945. Zonder aandacht voor duurzaamheid. In 2050 zal ons patrimonium voor meer dan 75% bestaan uit gebouwen die nu reeds geconstrueerd zijn. Niet noodzakelijk duurzame gebouwen. Als je daarbij beschouwt dat 40% van de CO2-emissies veroorzaakt worden door gebouwen is het duidelijk dat de bestaande gebouwen bijzondere aandacht vragen. Een duurzaam beheer zal nodig zijn om onze doelstellingen inzake CO2-reductie te halen.

 

Onze wetgeving inzake bouwvoorschriften focust voornamelijk op nieuwe gebouwen en zware renovaties, maar niet op het onderhoud of op de duurzame prestaties van bestaande gebouwen. Nochtans kan een duurzaam of groen beheer een belangrijke impact hebben op de milieutechnische en socio-economische kwaliteit van onze gebouwen.  Een duurzaam beheer zal leiden tot lagere exploitatiekosten, een verhoogde efficiëntie en een verbetering van de leefbaarheid en het comfort voor de gebruikers. De levensduur van de installaties en de waarde van het gebouw zal verhogen.

 

Duurzaam beheer vraagt bij aanvang uiteraard extra inspanningen en dus extra investeringen. Daarom is het belangrijk de middelen goed in te zetten en een strategie te ontwikkelen die aansluit bij de bedrijfsstrategie. Een degelijke risicoanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met alle socio-economische en ecologische aspecten, is een goede basis om de strategie en focus van het gebouwenbeheer te bepalen. Hieruit kunnen dan concrete acties en maatregelen worden afgeleid. De meeste organisaties vinden het belangrijk om op een objectieve manier te kunnen rapporteren over hun “smart” prestaties. Zij zullen dan ook KPI’s en een rapporteringsysteem zoals GRI of BREEAM In-Use aanwenden om hun stakeholders te informeren.”

 

Meer info en inschrijven kan op www.gebouwbeheerder.be.