Lokaal Bestuur Geraardsbergen evolueert van een klassieke organisatie naar een moderne werkgever. Om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we binnen de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een gedreven Afdelingshoofd. Je komt terecht in een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving.

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebonden zaken en heeft tot doel het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke infrastructuur en het stedelijk patrimonium. Daarnaast staat de afdeling ook in voor het verlenen van omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergunningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden. Als Afdelingshoofd ben je de persoon die mee het beleid uittekent & vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie Geraardsbergen op de kaart kan zetten met een ambitieus en duurzame ruimte – & infrastructuurbeleid.

Jouw functie

 • Je staat in voor de algemene coördinatie, opvolging en leiding van de afdeling Ruimte en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk op vlak van ruimte- & grondgebonden materies
 • Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen
 • Je inspireert het domein ruimte met een heldere visie
 • Je organiseert de afdeling op een efficiënte en effectieve wijze en stimuleert een performant beheer voor de afdeling
 • Je ziet toe op een goede integratie van het financiële luik in het geheel van de strategische nota en je bent verantwoordelijk voor het budget ‘ruimte-gebonden materies’
 • Je staat in voor de interne communicatie binnen deze afdeling alsook met de collega’s van andere afdelingen en diensten,
 • Je staat in voor het personeelsbeleid binnen de afdeling in overleg met de dienst HR
 • Als lid van het managementteam stuur je de organisatie mee op managementniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van werken door externen aan het openbaar domein, ondersteund door experten. Je ondersteunt de infrastructuurwerken in eigen beheer (wegen & waterlopen, signalisatie, groen, …)
 • Je waakt over de kwalitatieve uitvoering in overeenstemming met de geldende regelgeving en normen en over een adequate dienstverlening aan de bevolking.
 • Je volgt de ontwikkelingen rondom de wetgeving & regelgeving van belang voor de dienst.

Ben je geïnteresseerd? Klik dan op deze link voor alle informatie!