Lokaal Bestuur Geraardsbergen evolueert van een klassieke organisatie naar een moderne werkgever. Om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we binnen de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een gedreven Departementshoofd Stadsontwikkeling & veiligheid. Als de interne en externe netwerker ben je de persoon die vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie Geraardsbergen op de kaart kan zetten met een ambitieuze en duurzame stadsontwikkeling.

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebonden zaken en heeft tot doel het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke infrastructuur en het stedelijk patrimonium. Daarnaast staat de afdeling ook in voor het verlenen van omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergunningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden

Jouw Functie:

 • Je staat in voor de algemene coördinatie, opvolging en leiding van het departement ‘Stadsontwikkeling en Veiligheid’ en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk.
 • Je werkt verschillende stadsprojecten en masterplannen uit om de stad Geraardsbergen te verfraaien:
  • Hiervoor heb je een goede kennis van projectmanagement en kan je de nodige stappen toepassen op de verschillende projecten.
  • Je schat de haalbaarheid van je projecten in en kan een overzicht geven van subsidies, middelen, arbeidskrachten en tijdsplanning die aan je project verbonden zijn.
  • Je bepaalt in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen de doelstellingen van elk project en ziet toe op de kwaliteit van de uitgevoerde werken.
 • Je verzorgt een goede interne en externe communicatie:
  • Intern zorg je voor een goede communicatie tussen verschillende diensten die moeten samenwerken om het project tot een succesvol einde te brengen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen en andere belanghebbenden.
  • Je participeert aan intern en technisch overleg.
  • Je verzorgt een goede communicatie met externe partners (inwoners, handelaars, eigenaars van panden, hiërarchische overheden, citymarketing…).
  • Je bent aanspreekpunt en uithangbord van onze grote projecten.
 • Je voert op een efficiënte manier onderhandeling binnen een vaste structuur. Hierbij behartig je de belangen van alle deelnemers en stem je deze op een goede wijze op elkaar af.
 • Je stimuleert het privaat initiatief binnen de stad:
  • Je vertaalt lokaal economische evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.
  • Je bent hierbij aandachtig voor noden en behoeften van onze burgers en medewerkers.
  • Je stimuleert private ondernemers en particulieren om leegstand en verwaarlozing te bestrijden. Hierdoor bouw jij mee aan een vernieuwd straatbeeld.
 • Je blijft up-to-date met alle wetgeving die betrekking heeft op jouw projecten.
 • Je zorgt voor een goede opvolging, begeleiding en coaching van een 10- tal  medewerkers, bestaande uit oa. planners, omgevingsambtenaren, handhavers ruimtelijke ordening, projectcoördinatoren Dit met het doel om een vlotte samenwerking te bekomen tussen de verschillende diensten en tevreden medewerkers.

Ben je geïnteresseerd? Klik dan op deze link voor alle informatie!