Het opleidingsprogramma voor het voorjaar van 2017 krijgt stilaan vorm. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rijke en brede gamma van opleidingsdagen – op maat van de gebouwbeheerder. Het complete programma, inclusief inschrijvingsformulieren, zal in de loop van de maanden december en januari online komen en worden gecommuniceerd. Aan de prijszetting van de opleidingen zal niets veranderen. Zo genieten participanten nog steeds van een stevige korting, net als leden van partnerorganisaties.

Vierdaagse basisopleiding gebouwbeheer
Centrum Duurzaam Gebouwbeheer pakt voor de 1ste keer uit met een opleidingscyclus waar de afgelopen jaren erg veel vraag naar was: nl. een basisopleiding gebouwbeheerder. De functie van gebouwbeheerder maakte in die periode een sterke ontwikkeling door. Gebouwen worden steeds crucialer in het beheer van organisaties. Deze willen sneller kunnen beslissen over hun patrimonium op basis van concrete en correcte gegevens. De gebouwbeheerder is vandaag dan ook veel meer dan iemand die lampen komt vervangen. Hij/zij moet technisch beslagen zijn, kunnen budgetteren, gebouwen in kaart kunnen brengen, een team leiden, kunnen werken met gespecialiseerde software, oog hebben voor veiligheid en wettelijke verplichtingen, en nog veel meer.

In februari 2017 organiseert CDG in het Limburgse Heusden-Zolder daarom vier opleidingsdagen (telkens 14u-17u en 18u-21u). Elke opleidingsdag behandelt een reeks relevante competenties waarover een gebouwbeheerder vandaag moet beschikken.

  • Donderdag 2 februari 2017: onderhoudsschema’s (To Simons, Centrum Duurzaam Gebouwbeheer) en administratie (WTCB)
  • Do. 9/2: uitbesteden (Peter Bockstaele, Vlaamse Overheid) en werfopvolging en onderhoudscontracten (Jan Parmentier, Vanhout Facilities)
  • Do. 16/2: verplichtingen en vergunningen (Joris Breugelmans, BtV; Peter De Bruyne, M-tech)
  • Do. 23/2: energiebeheer (Christophe Vanderhaeghen, Enverto) en veiligheid (Stefaan Onraedt, SOS opleidingen & advies)
De opleidingscyclus moet in zijn geheel worden gevolgd om een vormingsattest “Basisopleiding gebouwbeheerder” te ontvangen. Deelnemers worden verondersteld minstens een behoorlijke technische basis te hebben (professionele bachelor, master). Er kan een vrijstelling worden aangevraagd door een organisatie wanneer de deelnemer reeds aantoonbaar over een bepaalde competentie beschikt. Alle praktische informatie (+ inschrijven) vind je hier.

Prijszetting voor de complete opleiding (4 dagen): 300 euro (excl. Btw) voor een participant, 500 euro (excl. Btw) voor een niet-participant.

Conditiemeting van gebouwen: nieuwe opleidingen!
Ook is er opnieuw een belangrijk aanbod inzake conditiemeting van gebouwen. De stilaan klassieke opleidingscyclus bestaat uit een dag theorie rond conditiemeting aan de hand van NEN 2767, een dag praktijk rond inspectie van de gebouwschil en een dag praktijk rond inspectie van de installaties. Deze cyclus wordt hernomen in maart 2017 in Antwerpen (vlakbij Berchem-Station).

Komend voorjaar wordt dit drieluik voor de eerste keer aangevuld met drie bijkomende sessies die hier inhoudelijk sterk bij aansluiten, nl. wat na de oplevering van de conditiemeting? Ook deze drie sessies gaan door in Antwerpen. Alle opleidingen in deze reeks worden verzorgd door experten van de Nederlandse Vastgoed Business School. Alle praktische informatie vind je op www.gebouwbeheerder.be.

Prijszetting: 300 euro (excl. Btw) per opleiding voor een participant, 400 euro (excl. Btw) per opleiding voor een niet-participant

Bijkomende opleidingsdagen
Uiteraard is er ook nog ruimte om aandacht te schenken aan andere thema’s. Zo vindt dit voorjaar opnieuw het evenement “Management van Gebouwen” plaats en werden opleidingsdagen ontwikkeld rond brandveiligheid en rond waterdichtheid. Alle praktische informatie vind je op www.gebouwbeheerder.be.

  • Maart 2017: opleidingsdag “Waterdichtheid van gebouwen”
  • Eind april 2017 (week vóór de paasvakantie): opleidingsdag “Brandveiligheid en evacuatie”
  • Begin juni 2017: Management van Gebouwen

De prijszetting blijft identiek aan die van vorig jaar. 100 voor leden CDG –  125 voor leden VTDV en UVS – 150 voor niet-leden.