Centrum Duurzaam Bouwen VZW respecteert uw privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Waarschuwing: via deze website worden persoonsgegevens verzameld. Tijdens evenementen worden foto’s genomen.

Verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens: Centrum Duurzaam Bouwen VZW, Marktplein 7 bus 1, B-3550 Heusden-Zolder, Tel: +32-(0)11/517051, Fax: +32-(0)11/571287, info@centrumduurzaambouwen.be, www.centrumduurzaambouwen.be.

Doeleinde van de verwerking: het doel van de verwerking is u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw vakgebied. De verwerking van de persoonsgegevens is dan ook noodzakelijk om u in te lichten over onze activiteiten, en activiteiten van derden in uw vakgebied, aan de hand van nieuwsbrieven en publicaties. Foto’s, gemaakt tijdens evenementen, zijn bedoeld voor een evenementsverslag en als illustratie om evenementen aan te kondigen.

Recht toestemming te geven of zich te verzetten: Overeenkomstig de geldende wetgeving hebt u het recht toe te stemmen of zich te gratis verzetten tegen deze verwerking van persoonsgegevens. De databanken van Centrum Duurzaam Bouwen kunnen toegankelijk worden gemaakt voor derden, voor marketingdoeleinden.

Recht tot toegang, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens: indien u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens en uw recht van toegang, verbetering of verwijdering wenst uit te oefenen, verzoeken we u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende vraag te richten naar de verantwoordelijke voor de verwerking met bewijs van uw identiteit (kopie van identiteitskaart): Centrum Duurzaam Bouwen VZW, Marktplein 7 bus 1, B-3550 Heusden-Zolder, Tel: +32-(0)11/517051, Fax: +32-(0)11/571287, info@centrumduurzaambouwen.be, www.centrumduurzaambouwen.be.