De Directie Facilitair Beheer richt zich op het efficiënt organiseren en beheren van alle facilitaire activiteiten of processen voor het primaire bedrijfsproces van het provinciebestuur: streven naar een kwalitatieve dienstverlening voor de klant/burger tegen een optimale kostprijs. Daartoe zoekt het provinciebestuur een Projectcoördinator Build & Maintenance.

  • Als projectcoördinator binnen de afdeling Real Estate bereid je, in opdracht van het provinciebestuur, bouwprojecten, verbouwprojecten en omgevingswerken voor (eigen ontwerp op begeleiding ontwerp van externe partij) en zorg je voor een vakkundige opvolging van de uitvoering.
  • Je ondersteunt de interne klanten (provinciale scholen, instellingen en diensten) bij de voorbereiding van de dossiers en de raming van de werken.
  • Je volgt zelfstandig de goedgekeurde projecten budgettair, technisch en administratief op.
  • Vanuit je expertise ben je verantwoordelijk voor de projecten die je toegewezen worden en houd je toezicht op de uit te voeren werken (ontwerpopvolging, interne afstemming, opmaak bestekken, werfopvolging, vorderingsstaten, eindafrekening, voorlopige en definitieve oplevering) en bewaakt de afgesproken timing en budget. Je koppelt hierover op regelmatige basis terug met je leidinggevende.
  • Je bent flexibel en beheert zowel kleinere projecten als grote nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.

Solliciteer ten laatste op 9 juni 2022 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.