Via het Sustainable Energy Fund financiert vastgoedspeler Quares investeringen in energie-efficiënte gebouwen. En dat op een erg interessante manier. Het fonds investeert. De eigenaar of huurder betaalt Quares terug dankzij de energiebesparingen die hij realiseert.

Quares hoopt met zijn Sustainable Energy Fund meer dan 100 miljoen euro aan duurzame investeringen te realiseren in de volgende 5 jaar. De eerste projecten zijn alvast binnen. “Voor een industriële speler vernieuwen we de ledverlichting van een logistieke hal. En voor een publieke instantie dokteren we een integrale oplossing uit voor de verwarming en isolatie van haar gebouwen”, aldus Philippe Meire, consultant bij Quares.

Vooraleer te investeren, onderzoekt Quares het besparingspotentieel van een pand: hoe kunnen bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling bijdragen tot meer energie-efficiëntie? Na die analyse volgt een financieringsvoorstel.

Beter pand, lagere factuur

“Het sterke aan ons model is dat je minder terugbetaalt dan je bespaart”, zegt Bart De Smedt, Director Consulting Quares. “Het financiële voordeel is zo meteen voelbaar. Is de investering volledig terugbetaald, dan wordt de installatie overgedragen aan de eigenaar van het gebouw. Zijn pand wordt opgewaardeerd, de huurder bespaart op zijn energiefactuur en het milieu vaart er wel bij. Wij creëren waarde voor iedereen. Kortom: profit, people and planet gaan hand in hand.”

Quares wil zo een nieuwe schwung geven aan de markt voor duurzame investeringen, benadrukt Bart De Smedt. “Dankzij het fonds worden projecten gerealiseerd die anders nooit opgestart zouden worden. Wij willen de duurzame vastgoedmarkt dynamiseren.”

Eigenaars helpen met expertise

Dat die markt bestaat, blijkt uit de cijfers. Gebouwen tekenen voor 40 procent van de totale CO2-uitstoot in Europa. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zal de vastgoedsector dus een tandje moeten bijsteken.

“Aan de bereidwilligheid van de eigenaars-verhuurders ligt het niet”, meent Philippe Meire, “maar het is niet hun corebusiness, en vaak ontbreekt het hen aan kennis en tijd om uit te vlooien wat de beste oplossing is. Dat is expertise die wij wel in huis hebben, zowel technisch, financieel als juridisch. Bovendien zijn we een neutrale partner, waardoor we integrale oplossingen kunnen bieden.”

Pensioenfondsen en vermogensbeheerders tonen inmiddels interesse om in het Quares-fonds te investeren. “Zij zoeken duurzame componenten voor hun portefeuilles”, weet Philippe Meire. “Het Sustainable Energy Fund biedt hen een tastbare investering, lokaal verankerd en met potentieel op een duurzaam rendement.”