In Beringen heeft de sloop van het oude stadhuis in Beringen-centrum twee maanden vertraging opgelopen. In het gebouw werden een aantal materialen aangetroffen die asbest bevatten. Voor de veiligheid van de omwonenden moesten deze eerst verwijderd worden. Omdat deze problematiek in heel Vlaanderen zeer actueel blijft, organiseert Centrum Duurzaam Gebouwbeheer op 19 (Heusden-Zolder) en 21 juni (Gent) 2018 een namiddag rond “Kennen en herkennen van asbest”. De inhoud is specifiek gericht op gebouwbeheerders en onderhoudspersoneel. De inhoud wordt verzorgd door Ibeve.

Asbest werd destijds in meer dan 3000 soorten materialen verwerkt (voornamelijk in de bouw) en werd in ons land gebruikt tussen WO II en 1999. Algauw bleek het inademen van asbestvezels echter een belangrijk gezondheidsrisico in te houden op langere termijn. In eerste instantie wordt vooral bij werknemers die destijds werkzaam waren in de asbestindustrie of de verwerking van asbestmaterialen naast de gekende stoflong (asbestose) tevens een verhoogd risico op kanker vastgesteld.  Om die reden werd het gebruik van asbest voor de vervaardiging van materialen in de meeste Westerse landen, waaronder ook België, aan banden gelegd en uiteindelijk volledig verboden.

Door het veelvuldig gebruik van asbest tot eind de jaren ʼ90 is er evenwel nog heel wat asbest te vinden in oude installaties en oudere gebouwen en ook in ons milieu is nog heel wat asbest aanwezig.  Wanneer dergelijke materialen na verloop van tijd schade vertonen of degraderen door externe invloeden of door werkzaamheden, dan kunnen asbestvezels vrijgesteld worden in de lucht.  Dit betekent dat asbest nog steeds de nodige aandacht verdient en dat vooral bij technische interventies of bij renovatie en afbraak van installaties of gebouwen asbest nog steeds een reëel gevaar inhoud.

Voor het volledige artikel over de sloop van het oude stadhuis van Beringen: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180524_03528716/asbest-vertraagt-sloop-stadhuis

Om in te schrijven op de namiddagsessie in Heusden-Zolder (19/6): klik hier.

Om in te schrijven op de namiddagsessie in Gent (21/6): klik hier.