De Stad Beringen zoekt op korte termijn een expert gebouwen (M/V/X). Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Om mee te groeien blijft Beringen investeren in openbare gebouwen, fietsvoorzieningen, veilige wegen, bruggen, openbare ruimte alsook een klantgerichte en sociale dienstverlening.

Heel wat projecten werden reeds gerealiseerd, andere staan klaar in de startblokken of zitten in de ontwerp- of implementatiefase. De projecten zijn zeer divers en strekken zich uit over het hele grondgebied van Beringen, van het centrum tot de deelgemeenten. Ze richten zich tot alle inwoners of net specifieke doelgroepen.

Functie

  • Samen met de collega’s van de dienst gebouwen sta je in voor de opvolging en het beheer van de stedelijke gebouweninfrastructuur. Je werkt nauw samen met het diensthoofd gebouwen en de stadsarchitect om beleidsbeslissingen en de doelstellingen van de dienst te realiseren. Je ondersteunt het bestuur en de stedelijke diensten door het geven van advies en analyses met als doel correct onderbouwde beleidsbeslissingen te realiseren.
  • Je volgt projecten op van A-Z en bent daarvoor het aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie. Je verzorgt een correcte afhandeling van jouw projecten rekening houdend met de processen van de organisatie en conform de wetgeving overheidsopdrachten. Doorheen de uitvoering van je projecten doe je aan budget- en kwaliteitsbewaking.
  • Je maakt meerjarenplanningen op voor de stedelijke gebouwen en bepaalt hierin de prioriteiten o.b.v. verschillende parameters.
  • Vanuit je technische expertise geef je advies en bied je gerichte ondersteuning aan de medewerkers van het team.
  • Je volgt nieuwe technologie├źn en ontwikkelingen op de markt. Je gaat proactief op zoek naar zinvolle toepassingen waarop de toekomstige werking van de dienst gebouwen en pijler beheer gebouwen op technologisch vlak kan uitgebouwd worden.

Meer informatie op: https://beringen.hro.be/job.php?id=234