Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staat Beringen voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een eengemaakte organisatie en is er een nieuw aangepast dienstverleningsconcept in ontwikkeling. Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd om operationeel te zijn tegen de effectieve ingebruikname van het nieuw toekomstig administratief centrum.

Beringen zoekt iemand om het team te versterken en mee te werken aan deze vernieuwing:

Deskundige gebouwen m/v (2de oproep)
Niveau B (B1-B3) – contractueel – voltijds

Functie: Samen met de stadsarchitect en de dossierbeheerders sta je in voor de opvolging en het beheer van de stedelijke gebouweninfrastructuur. Vanuit je inhoudelijke deskundigheid geef je adviezen, sta je in voor de dossierbehandeling en – opvolging, het bijwonen en opvolgen van werfvergaderingen …. De dossiers hebben o.a. betrekking op de veiligheid van de gebouwen, structureel (preventief) onderhoud, energiebeheersing …

Profiel: Je bezit een bachelordiploma in de richting bouwkunde, assistent architectuur … of ander gelijkwaardig diploma hiermee gelijkgesteld. Je bent een teamspeler en beschikt naast je technische kennis over het nodige organisatietalent en oordeelsvermogen om de dossiers/projecten uit te voeren en op te volgen.

Examen: Schriftelijk gedeelte zal doorgaan op zaterdag 26 september 2015 in het stedelijk administratief centrum, Mijnschoolstraat 88 – 3580 Beringen.

Aanbod: Een boeiende functie, met een verloning in de weddeschaal B1-B3 eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privé of als zelfstandige tot max. 10 jaar , maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gunstige verlofregeling en werktijden, ruime mogelijkheden tot bijkomende vorming en ontwikkeling…

Informatie: Meer informatie over de functie alsook de examenprocedure vind je terug in de bijlagen. Je kan ook steeds contact opnemen met het diensthoofd gebouwen, Vic Lommelen op het nummer 011 43 02 47 of via mail vic.lommelen@beringen.be.

Interesse: Je kan je kandidaat stellen via de website www.beringen.be via de link vacatures.
Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de arbeidsvoorwaarden, examenprocedure … kan je terecht bij Sabrina Leten, 011/43 03 85.

De uiterste datum voor je kandidatuur is maandag 21 september 2015. Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Indien je slaagt voor het examen, word je opgenomen in een wervingsreserve.