De stad en het OCMW Diest gaan over tot aanwerving en aanleg van een wervingsreserve voor de functie van voltijds projectleider bouw in contractueel dienstverband.

Je taken:
Je leidt grote en kleine projecten, zoals een nieuwe kleuterschool, de herbestemming of restauratie van een beschermd gebouw of een relighting van het cultureel centrum. Je maakt een realistische projectplanning op en je staat in voor het aansturen van het eigen personeel en de werfcoördinatie. Je bent het aanspreekpunt voor de onderaannemers, architect, de opdrachtgever en de veiligheidscoördinator. Voor alle werven controleer je de kwaliteit, rendementen en budgetten en heb je de verantwoordelijkheid over het financiële resultaat.
Je geeft mee vorm aan het vastgoedbeleid van stad en OCMW en bouwt de nodige technische expertise op. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd

Aanwervingsvoorwaarden:
• Houder zijn van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma, bij voorkeur in de bouwkunde

Selecties:
• De selectieproeven bestaan uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De schriftelijke proef bestaat uit een thuisopdracht, deze wordt per mail verstuurd op 23 juni 2020 en moet ingediend worden op vrijdag 26 juni 2020. Het mondeling gedeelte vindt plaats op 30 juni 2020.

Stad en OCMW Diest vinden jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je afkomst, je geslacht, je gezondheidstoestand of je geaardheid.

Interesse? Breng je sollicitatiebrief samen met een uitgebreid CV, een uittreksel uit het strafregister model 595 (maximum 3 maanden oud) en een kopie van je diploma uiterlijk op dinsdag 16 juni 2020 tegen ontvangstbewijs binnen op de personeelsdienst op het stadhuis, dien deze in via de website www.diest.be/vacatures, stuur deze via e-mail naar selecties@diest.be of stuur deze via gewone brief aan: personeelsdienst, Grote Markt 1, 3290 Diest (postdatum geldt als bewijs).
Het functieprofiel vind je terug op de website van Diest: www.diest.be/vacatures. Voor andere vragen kan je terecht bij de personeelsdienst van stad en OCMW Diest, tel. 013 35 32 43 of 44.